VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Kumla Hult lägergård är nu till salu !

Här är stället för dig som vill ha utrymme! Gårdens vackra mangårdsbyggnad är uppförd vid sekelskiftet. Huset har fin boendemiljö med stora ytor, ljusa rum varav 6 st sovrum och stort samlingsrum. Se vidare bilagda planritningar. Mangårdsbyggnaden ligger på en tomt som ger en privat känsla. Tomten har gamla vårdträd . I Kumla-Hult bor du på bekvämt avstånd till både Kumla och Örebro Nu har man äntligen möjlighet att titta in i huset Visning tisdag den 3 april , anmälan krävs. Pris: 1 875 000 SEK, Högstbjudande

Fakta om fastigheten

Typ:
Kommersiell
Fastighet:
Kumla Hult 1:4
Hult 114
69493 Östansjö

Utgångspris/ försäljningssätt

1 875 000 kr

Visning

2018-04-03

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg
Kumla Hult 1:4

Kumla Hult lägergård är nu till salu !

Här är stället för dig som vill ha utrymme! Gårdens vackra mangårdsbyggnad är uppförd vid sekelskiftet. Huset har fin boendemiljö med stora ytor, ljusa rum varav 6 st sovrum och stort samlingsrum. Se vidare bilagda planritningar. Mangårdsbyggnaden ligger på en tomt som ger en privat känsla. Tomten har gamla vårdträd . I Kumla-Hult bor du på bekvämt avstånd till både Kumla och Örebro Nu har man äntligen möjlighet att titta in i huset Visning tisdag den 3 april , anmälan krävs. Pris: 1 875 000 SEK, Högstbjudande

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Här är stället för dig som vill ha utrymme. Stort bostadshus i två plan ,med 6 st sovrum och den stora salen/möteslokalen. Vilket kan ge möjlighet till flerfamiljsboende. Det kan med fördel nyttjas av två familjer . Stora samlingssalen är husets hjärta. Huset är byggt i 2 plan med källare under en del av huset. Fasad av gulfärgad stående brädpanel. Nedre planet innehåller hall, kök , diskmaskin -15, matsal, ett rum samt 3 st toaletter varav en med dusch , den tillbyggda delen innehåller en stor hall, en stor sal /mötesal och en mindre sal, utmärkt för möten, visningar mm. På det övre plan finns hall och sex sovrum, dusch/toalett. Med separat ingång till källardelen, där finns tvättstuga med tvättmaskin/torktumlare -15, förråd, bergvärmepump-01. Uppvärmningen sker med vattenburen värme. Huset omges av en mycket välskött och vacker trädgård , för något år sedan grusade man gårdsplanen . Eget vatten från borrad källa, man genomförde service av vattenpumpen i borrhålet -15. Avloppet går till trekammarbrunn med markinfiltration , 2015 grävde man ned avluftning från avloppsbrunnen. 2015-16 gjorde man viss omdragning av elledningar, byte av elcentral, installerade jordfelsbrytare. Nästan alla rum har slipade och nylackade golv, renovering av de ytskick har skett 2017. Under 2017 renoverades dusch rummet på övervåningen. Städning Säljarna kommer inte att göra någon ytterligare städning av mark eller byggnader. Driftskostnad Säljarnas historiska driftskostnader vid sporadiskt nyttjande som lägergård bedöms till ca 53 590 kr per år varav försäkring ca 6 000 kr, el ca 44 000 kr, sopor 2 700 kr Vatten 890 kr , då byggnaden är klassad som kyrkobyggnad är inte fastighetsskatten fastställd. Framtida driftskostnader för köparen är helt beroende av användning och investeringar i byggnaden. Typkod 827 Specialenhet / ecklesiastikbyggnad, kyrkorum det är säljarens ansvar att ta ansvar för ändrad användning av byggnaden.

Mark

Reservatet ger en unik naturupplevelse i sin lummig miljö. Naturreservatet Hult bildades år 2007 och är ca 5,7 hektar stort. Svenska kyrkan i Kumla är i nuläget förvaltare av reservatet, det beslutet är taget av kommunstyrelsen och avsikten ifrån Svenska Kyrkan Kumla är att uppdraget återtages av Kommunstyrelsen som utser ny förvaltare om möjligt. Företrädelsevis de /den nya ägaren/arna av Fastigheten Hult. Trädskiktet består av ädellövträd med grova stammar av ask, lind, alm, oxel, lönn samt många hasselstrutar. Dessutom finns också rönn, asp och björk.I fältskiktet lever den ovanliga lilla örten vätteros. Den saknar klorofyll och lever framförallt på hasselns rötter. Andra arter är smånunneört, blåsippa, gullviva, grönvit nattviol och Jungfru Marie nycklar. På döda grenar och döende träd finns gott om svampar, lavar och mossor, flera av dessa är ovanliga.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Övrigt

FRISKRIVNING En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående. Budgivning Om fler parter än en person är intresserade av att köpa bostaden påbörjas en budgivning, om säljaren så önskar. Inför en budgivning kontaktar fastighetsmäklaren alla som anmält sitt intresse för den aktuella bostaden. Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp specifika villkor för försäljningen, ska mäklaren informera spekulanterna om det. För att få vara med i budgivningen ska du som budgivare ha klart med finansieringen av köpet, t.ex. genom bekräftat lånelöfte från en bank. Du bör också ha förberett för att kunna betala handpenningen i samband med att köpeavtalet undertecknas, vilket belopp normalt sett motsvarar tio procent av den totala köpesumman. På webben kommer det synas att budgivning pågår. En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är eller vilka villkor som diskuterats med andra parter. Mäklaren har ingen befogenhet att ge några löften till någon köpare utan ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Den slutlige köparen har alltid rätten, i samband med att köpeavtalet tecknas, få en skriftlig budhistorik över angivna bud med budgivarnas namn, kontaktuppgifter, tidpunkt för budet och belopp. Du som deltar i budgivningen kan således inte vara anonym utan accepterar därmed att ditt namn och dina kontaktuppgifter presenteras i budhistoriken. Avslut Budgivningen avslutas då det enbart finns en spekulant kvar och övriga som deltagit i budgivningen har tackat nej, eller inte återkommit (med ett högre bud) inom den tid som fastighetsmäklaren meddelat. Fastighetsmäklaren är enligt lag skyldig att framföra alla bud till säljaren, även bud som inkommer efter det att budgivning med tidigare spekulanter är avslutad. Det är viktigt att notera att säljaren inte behöver sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning (det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en fastighetsmäklare). Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när som helst ångra sig innan köpekontraktet skrivits på. Friprövningsrätt Säljaren förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Säljaren har således alltid rätten att själv välja köpare, oavsett bud. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg

Liknande fastigheter