VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Bördig åkermark i Glemminge

Bördig åkermark om ca 19 ha inom jordklass 9. Åkermarken ligger samlad i ett skifte med mycket god arrondering. Skiftet gränsar till allmän väg i dess nordvästra del och det finns en mindre markväg som sträcker sig ca 130 m in på skiftet. Fri från byggnader.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Del av Ystad Glemminge 31:20
Åkermark i Glemminge
Glemmingebro

Utgångspris/ försäljningssätt

7 800 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
Del av Ystad Glemminge 31:20

Bördig åkermark i Glemminge

Bördig åkermark om ca 19 ha inom jordklass 9. Åkermarken ligger samlad i ett skifte med mycket god arrondering. Skiftet gränsar till allmän väg i dess nordvästra del och det finns en mindre markväg som sträcker sig ca 130 m in på skiftet. Fri från byggnader.

Åkermark

Bördig åkermark om ca 19 ha inom jordklass 9. Åkermarken ligger samlad i ett skifte med god arrondering. Skiftet gränsar till allmän väg, väg 9, i dess nordvästra del och det finns en enklare markväg som sträcker sig ca 130 m in på skiftet. Tillfredsställande dränering på hela skiftet. För ca 2 år sedan gjordes en behovsdikning från den mindre sänka, som finns i den mellersta norra delen, ut mot en dräneringsbrunn vid vägkanten. Ytterligare en dräneringsbrunn finns i den norra spetsen av skiftet. Skiftet berörs ej av något dikesföretag.

Brukande av marken

Höstvete är idag insått på hela skiftet. Köpare ges tillgång till att bruka åkermarken från och med hösten 2018. Marken avlämnas höstplöjd eller enligt överenskommelse med köpare.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande skiftets blockareal, 18,89 ha, följer med köpet.

Byggnader

Inga byggnader finns på skiftet.

Arealer

Blockarealen uppgick 2017 till 18,89 ha. Skiftesarealen från den senaste lantmäteriförrättningen berörande fastigheten anger att areal för skiftet på 19,1 ha.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten. Köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen. Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i februari 2018 och beräknas att ta ca 1 år.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter