VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Dorotea

Skogsfastighet med närhet till Dorotea. Enligt skogsbruksplanen har den en total areal om ca 150,9 ha varav ca 134 ha är produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd uppgår till ca 15900 m3sk vara ca 14 800 m3sk är gallringsskog. Bostadsbyggnad saknas. Fastigheten ingår för närvarande i Storbergets Jaktlag.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
150,9 ha
Skogsmark:
134,2 ha
Skogsimpediment:
15,9 ha
Vatten:
0,1 ha
Övrigmark:
0,7 ha
Virkesförråd:
15 900 m³sk
Fastighet:
Dorotea Laiksjö 2:82
Spångmyrvägen 1
91732 Dorotea

Utgångspris/ försäljningssätt

2 500 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Dorotea Laiksjö 2:82

Skogsfastighet i Dorotea

Skogsfastighet med närhet till Dorotea. Enligt skogsbruksplanen har den en total areal om ca 150,9 ha varav ca 134 ha är produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd uppgår till ca 15900 m3sk vara ca 14 800 m3sk är gallringsskog. Bostadsbyggnad saknas. Fastigheten ingår för närvarande i Storbergets Jaktlag.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sep 2016 av Roger Larsson & Johanna Högberg, LRF Konsult. Planen har inte räknats upp. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken ca 134 ha med ett virkesförråd om totalt ca 15 900 m3sk varav ca 14 800 m3sk är G1-skog, ca 440 m3sk är S1- och S2 -skog samt ca 290 m3sk är S3-skog.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Om fastigheten

Fastigheten är belägen ca 4 km söder om Dorotea tätort. Den består utav tre skiften varav två är små, se Översiktskarta samt Skogsbruksplan. Fastigheten saknar bostadsbyggnader. Det finns en skogskoja i avdelning 33 som ägs av annan person. Avtal kring detta saknas.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i Storbergets Jaktlag.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten (Källa SE Sverige).

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Dorotea kommun det senaste året.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 40300 kr

Kontakt

LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter