VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Åkermark i Lyngby, 11 ha

Jordbruksmark om ca 11 ha beläget , strax väst om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen gäller område av fastighet och omfattar ca 10,72 ha åkermark. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Kristianstad Lyngby 89:2, del av
Ripavägen 706
29691 Åhus
Utgångspris

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Felix
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
Kristianstad Lyngby 89:2, del av

Åkermark i Lyngby, 11 ha

Jordbruksmark om ca 11 ha beläget , strax väst om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen gäller område av fastighet och omfattar ca 10,72 ha åkermark. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet.

Åkermark

Areal enligt SAM-ansökan om 10,72 ha. Marken är fri från arrenden och kan brukas av köparen enligt överenskommelse. Stödrätter för området medföljer försäljningen.

Jakt

Jakträtten är upplåten tom 2018-06-30.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Kontakt

bild_Felix
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter