VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Åkermark Resville

Söder om Lidköping i Resville utbjudes drygt 6 ha åkermark som utgör en egen fastighet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
6,8 ha
Åkermark:
6,7 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Fastighet:
Lidköping Resville 3:19
Resville
Lidköping

Utgångspris/ försäljningssätt

1 000 000 kr
Bud

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde
Lidköping Resville 3:19

Åkermark Resville

Söder om Lidköping i Resville utbjudes drygt 6 ha åkermark som utgör en egen fastighet.

Åkermark

6,68 ha stödberättigad åkermark på lerjord, täckdikat i början av 1960-talet. Marken brukas idag ekologiskt.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad till 2019-03-14 och därefter tillgänglig för köparen. I överlåtelsen ingår fastighetens tilldelade stödrätter vilka ska överföras till köparen vid arrendets upphörande.

Areal

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från fastighetsregistret och blockkarta.

Försäljningsförfarande

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 18 april 2018. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Sara Gyllensvaan, Kämpagatan 1, 532 36 Skara eller sara.gyllensvaan@lrfkonsult.se, tillhanda senast onsdagen den 18 april 2018. Använd gärna bifogad budblankett.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 787500 kr

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde

Liknande fastigheter