VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
270 ha i Skäckarp, Ljungby

Välskött skogsfastighet om 270 ha med tre fastighetsbeteckningar. Totalt virkesförråd om 29600 m3sk. Bra vägnät, fler försäljningsalternativ.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
29 600 m³sk
Fastighet:
Ljungby Skäckarp 1:9 samt Ljungby Ådalen 1:1, Del av Ljungby Skäckarp 4:1,
Skäckarp 1
34012 Annerstad

Utgångspris/ försäljningssätt

18 000 000 kr
Anbud

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Ljungby
Garvaren
341 60 Ljungby
Ljungby Skäckarp 1:9 samt Ljungby Ådalen 1:1, Del av Ljungby Skäckarp 4:1,

270 ha i Skäckarp, Ljungby

Välskött skogsfastighet om 270 ha med tre fastighetsbeteckningar. Totalt virkesförråd om 29600 m3sk. Bra vägnät, fler försäljningsalternativ.

Byggnader

Byggnadsfri, Byggnaderna på fastigheten Ljungby Skäckarp 4:1 är under avstyckning. Tillträde av fastigheten Ljungby Skäckarp 4:1 kan ske först när avstyckning är klar det vill säga registrerad hos Lantmäteriet.

Skogsuppgifter

Del av Ljungby Skäckarp 4:1, avverkningsförslag föryngringsavverkning 2925, gallring 2258 totalt 5183. Ljungby Ådalen 1:1 samt Skäckarp 1:9 med avverkningsförslag totalt 590 m3sk. Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Arrende/nyttjanderätter

Jakten tillfaller ny ägare från och med 15 augusti 2018.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.

Fiske

Torpa fiskevårdsområdesförening bildades 1989 och Ljungby Skäckarp 1:9 och 4:1 samt Ådalen 1:1 är medlem i föreningen och har fiskerätt.

Väg

Ljungby Skäckarp 1:9 och Ådalen 1:1 ny bil och släp väg byggd 2017. Ljungby Skäckarp 4:1 har 82 % av Skäckarps skogsbilväg. Från allmän väg 528 upp till Bökhult, stadsbidragsväg 4 % Ljungby Annerstad-Bökhult ga:2. Skogsvägen in mot Skäckarps södergårds mfl söder ut 20,3 % Ljungby Annerstad-Bökhult ga:3.

Bolmentunneln

Bolmentunneln går igenom fastigheten. Ljungby Skäckarp 4:1. Bolmentunneln är en 82 kilometer lång färskvattentunnel som börjar i Skeen vid sjön Bolmen i Ljungby kommun och slutar i Äktaboden i Klippans kommun. Den började byggas 1975 och togs i bruk 1987. Tunneln är världens femte längsta tunnel alla kategorier och har en tvärsnittsyta på 9 m2. Tack vare 90 meters höjdskillnad kan vattnet rinna med självfall hela vägen från Skeen till Äktaboden. Info från Wikipedia.

Skogsdikningsföretag, torrläggningsföretag.

Fastigheten Ljungby Skäckarp 4:1 har del i Torrläggningsföretag med täckdikning. Två skogsdikningsföretag med diarienummer FD 80/1972 Skäckarp samt Diarienummer fd 49/1980 Skäckarp, Böckhult.

Anbud

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult , Annika Granquist, Garvaren, 341 60 Ljungby, tillhanda senast 2018-05-07. OBS! Märk kuvertet Skäckarp. Använd gärna bifogad budblankett.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 2018-05-07. Anbud kan läggas på: 1. Del av Ljungby Skäckarp 4:1 2. Ljungby Skäckarp 1:9 och Ådalen 1:1 3. Samtliga fastighetsbeteckningar det vill säga Del av Ljungby Skäckarp 4:1, Skäckarp 1:9 och Ådalen 1:1.

Vägbeskrivning

Från Ljungby kör väg 25 mot Halmstad vid efter ca 2 mil sväng vänster vid skylt Skäckarp, Se vidare på bifogade kartor. Från Halmstad kör väg 25 mot Ljungby efter 5,5 mil sväng höger vid skylt Skäckarp. Se vidare på bifogade kartor.

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Ljungby
Garvaren
341 60 Ljungby

Liknande fastigheter