VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Nu kan du bli kejsare över Håknäs, Nordmaling!

Det är sällan en gård av denna karaktär går ut till försäljning! Nu ges chansen att förvärva en gård med enskilt läge och fantastiska möjligheter inbäddad i Norrlandskustens vackra landskap. Öreälven rinner förbi flera av skiftena. Fiskerätt i tre byar, från Öreälvsmynningen till och med Långed. Tillväxtfastighet med växtliga skogar. Här bor ni lantligt blott 10 minuter från Nordmaling och ca 30 min från Umeå. Västerbotten är vackert! KORT SAMMANFATTNING: - Virkesförråd om ca 28 900 m3sk (111 m3sk per ha) - Medelbonitet 4,4 m3sk per ha - ca 260 ha produktiv skogsmark - ca 56 ha åkermark(!) - Del i tre VVO - Mangårdsbyggnad om 210 kvm där löpande renoveringar utförts sista åren - Ladugård - Maskinhall - 2200 m3 flytgödselbrunn

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
363,7 ha
Skogsmark:
259,6 ha
Skogsimpediment:
37,2 ha
Åkermark:
55,8 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Skog med restriktion:
0,6 ha
Övrigmark:
9,5 ha
Vatten:
0,8 ha
Virkesförråd:
28 870 m³sk
Boyta:
3780 kvm
Fastighet:
Nordmaling Håknäs 1:21
Fällavägen 18
91496 Håknäs

Utgångspris/ försäljningssätt

7 000 000 kr
Intresseanmälan

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström för visning - 070 368 45 21

Kontakt

bild_Robin
bild_Johanna
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Nordmaling Håknäs 1:21

Nu kan du bli kejsare över Håknäs, Nordmaling!

Det är sällan en gård av denna karaktär går ut till försäljning! Nu ges chansen att förvärva en gård med enskilt läge och fantastiska möjligheter inbäddad i Norrlandskustens vackra landskap. Öreälven rinner förbi flera av skiftena. Fiskerätt i tre byar, från Öreälvsmynningen till och med Långed. Tillväxtfastighet med växtliga skogar. Här bor ni lantligt blott 10 minuter från Nordmaling och ca 30 min från Umeå. Västerbotten är vackert! KORT SAMMANFATTNING: - Virkesförråd om ca 28 900 m3sk (111 m3sk per ha) - Medelbonitet 4,4 m3sk per ha - ca 260 ha produktiv skogsmark - ca 56 ha åkermark(!) - Del i tre VVO - Mangårdsbyggnad om 210 kvm där löpande renoveringar utförts sista åren - Ladugård - Maskinhall - 2200 m3 flytgödselbrunn

Byggnader

Vänligen se prospekt nedan för fullständig beskrivning av fastighetens byggnader.

Gårdsverkstad

Vattenburen golvvärme och 2-glasfönster. 378 kvm totalt varav varmdel ca 145 kvm.

Ladugård

Träpanel och plåttak. I direkt anslutning till ladugård 10 x 7 meters utbyggnad. Här finns vattenburen golvvärme samt el Avlopp och vatten finns. All el i ladugården byttes i mitten av 90- talet . Nya elcentraler som är uppdelade på tre jordfelsbrytare. Framför ladugården finns idag 27x15 meters gjutet med foderbord.

Mangårdsbyggnad

- Byggnad av farstukvist påbörjad 2017. - Allt vatten/ VVS nytt 2015 -Byggnaden har försetts med flertalet pampiga och påkostade 3-glasfönster med bullerskydd i storleken 180x180 cm samt 180x 120 cm . - Nytt badrum nere 2015 - Nytt badrum uppe 2008 - Större delen av köket moderniserat 2007 - 2,5 m3 ackumulatortank med 300 L varmvattentank( varmvattnet tar inte slut här).

Parstuga

Träpanel och timmerstomme, plåttak, 13 x 5 m. Englasfönster. Ej vatten eller avlopp

Växthus

Växthus av större modell

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018-01-18 av Skogia AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 260 ha och det finns ett totalt virkesförråd om ca 28 900 m3sk varav ca 23 500 m3sk är G1-skog, ca 690 m3sk är S1-skog samt ca 950 m3sk S3-skog.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har del i hela tre viltvårdsområden. Flertalet jakträtter samt ett stort bestånd av kronhjort i området. Långeds VVO (3270 hektar) Håknäs VVO (2215 hektar) Öre VVO (2150 hektar)

Naturvärden

Inga naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Dock finns två registrerade nyckelbiotoper en som sträcker sig över skifte 9 avdelning 2,3,4,6, 7 och 8 samt skifte 5 avdelning 13 och 14, det senare är även ett område med biotopskydd . Se bifogade beskrivningar under filer. Källa: (SeSverige).

Stödrätter

Inga stödrätter medföljer fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4015000 kr

Övrigt

Säljaren har grundkalkat all jordbruksmark med 10 ton kalk / ha för 5 år sedan.

Kontakt

bild_Robin
bild_Johanna
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter