VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Jakt och rekreation i Vemdalen!

Fastigheten är belägen vid vägs ände i vacker fjällnära natur och erbjuder stora möjligheter för jakt, skoteråkning och alpin utförsåkning på Vemdalsskalet. Egna vallstugor som omges av gärdesgård, ger trevligt helhetsintryck och fin inramning av gårdstunet. Samtliga byggnader är i gott skick och smakfullt renoverade. Fastigheten utgörs av ett sammanhängande markområde om totalt ca 153 ha, vilken ger goda möjligheter för jakt och rekreation. Jakten erbjuder tillgång av älg, ripa, tjäder, orre samt övrig småvilt i fjällnära natur, där både myrar och bäckar sträcker igenom området. Varierande växtlighet som utgörs i huvudsak av äldre gran och tallskog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 2 500 ha. Fastigheten bör ses som rekreations och fritidsfastighet utifrån dess karaktär, belägenhet och areal. - lugnt och avsides läge, men ändå direkt närhet till Härjedalens största fjälldestination, Vemdalsskalet som erbjuder alpin skidåkning av hög klass. - jakt i klassisk fjällnära natur - byggnaderna i bevarat och fint skick Försäljningssätt: Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 1 975 000 kr. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkogatan 20A, 842 32 Sveg tillhanda senast 2018-05-07. OBS! Märk kuvertet "Vemdalens kyrkby 18:17". Använd gärna bifogad anbudsblankett. ​ Säljaren berättar: "Första gången vi såg Kölvallen var en solig junidag och det blev kärlek vid första ögonkast. Alla husen behövde en ordentlig renovering och vår ide och tanke var att behålla så mycket som möjligt och varsamt renovera så att fäbodkänslan skulle bestå. Via Jämtlands länsmuseum fick vi kontakt med hantverkare som specialiserat sig på att renovera gamla timmerhus. Det var en härlig tid med mycket slit som ¨hantlangare¨ till alla duktiga hantverkare. Idag är vallen i toppskick med boningshus, gäststuga, bastu med dusch, badtunna och diverse förråd. Här har vi bytt storstadslivet mot ett genuint liv mitt i fjällvärlden. På vintern blir det härliga skidturer direkt från stugan ut i fjällnaturen. Att sen komma hem till en varm bastu och sprakande brasa är en av livets höjdpunkter. Här finns det stora möjligheter till fina skoterturer och vill man ta en dag i slalombacken så ligger Vemdalsskalet nära. I Augusti börjar jaktsäsongen med björnjakt, fågeljakt för att i September övergå i älgjakt. Ripan hör man ofta på morgonen direkt utanför stugan. Bärsäsongen börjar också med både hjortron och lingon. Kölvallen är vår familjs oas där vi laddat batterierna såväl vinter som höst innan vi återvänt ner till storstadslivet."

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
152,8 ha
Skogsmark:
22,8 ha
Skogsimpediment:
127,7 ha
Inägomark:
2,2 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
1 200 m³sk
Fastighet:
Härjedalen Vemdalens Kyrkby 18:17
Kölvallen 116
84092 Vemdalen

Utgångspris/ försäljningssätt

1 975 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Härjedalen Vemdalens Kyrkby 18:17

Jakt och rekreation i Vemdalen!

Fastigheten är belägen vid vägs ände i vacker fjällnära natur och erbjuder stora möjligheter för jakt, skoteråkning och alpin utförsåkning på Vemdalsskalet. Egna vallstugor som omges av gärdesgård, ger trevligt helhetsintryck och fin inramning av gårdstunet. Samtliga byggnader är i gott skick och smakfullt renoverade. Fastigheten utgörs av ett sammanhängande markområde om totalt ca 153 ha, vilken ger goda möjligheter för jakt och rekreation. Jakten erbjuder tillgång av älg, ripa, tjäder, orre samt övrig småvilt i fjällnära natur, där både myrar och bäckar sträcker igenom området. Varierande växtlighet som utgörs i huvudsak av äldre gran och tallskog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 2 500 ha. Fastigheten bör ses som rekreations och fritidsfastighet utifrån dess karaktär, belägenhet och areal. - lugnt och avsides läge, men ändå direkt närhet till Härjedalens största fjälldestination, Vemdalsskalet som erbjuder alpin skidåkning av hög klass. - jakt i klassisk fjällnära natur - byggnaderna i bevarat och fint skick Försäljningssätt: Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 1 975 000 kr. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkogatan 20A, 842 32 Sveg tillhanda senast 2018-05-07. OBS! Märk kuvertet "Vemdalens kyrkby 18:17". Använd gärna bifogad anbudsblankett. ​ Säljaren berättar: "Första gången vi såg Kölvallen var en solig junidag och det blev kärlek vid första ögonkast. Alla husen behövde en ordentlig renovering och vår ide och tanke var att behålla så mycket som möjligt och varsamt renovera så att fäbodkänslan skulle bestå. Via Jämtlands länsmuseum fick vi kontakt med hantverkare som specialiserat sig på att renovera gamla timmerhus. Det var en härlig tid med mycket slit som ¨hantlangare¨ till alla duktiga hantverkare. Idag är vallen i toppskick med boningshus, gäststuga, bastu med dusch, badtunna och diverse förråd. Här har vi bytt storstadslivet mot ett genuint liv mitt i fjällvärlden. På vintern blir det härliga skidturer direkt från stugan ut i fjällnaturen. Att sen komma hem till en varm bastu och sprakande brasa är en av livets höjdpunkter. Här finns det stora möjligheter till fina skoterturer och vill man ta en dag i slalombacken så ligger Vemdalsskalet nära. I Augusti börjar jaktsäsongen med björnjakt, fågeljakt för att i September övergå i älgjakt. Ripan hör man ofta på morgonen direkt utanför stugan. Bärsäsongen börjar också med både hjortron och lingon. Kölvallen är vår familjs oas där vi laddat batterierna såväl vinter som höst innan vi återvänt ner till storstadslivet."

Byggnader

Fäbodstuga

Charmig fäbodstuga i renoverat och gott skick. Stugan är av typen gammaldags parhus i timmer, sammanbyggt med lösvirke i mitten. Takbeklädnad av plåt samt klassisk grund av natursten. Fönster av typ kopplade tvåglas. Hela stugan är smakfullt renoverad i gammal stil, där ursprunget har bibehållits och bevarats på ett mycket bra sätt. Stugan är inredd med storstuga, köksdel samt sovrum. -Storstuga med matplats för 6 personer samt inbyggd spiskasett både som värmekälla och för mysfaktorn. -Köksdel i mitten av stugan, utrustat med gasolspis, elkylskåp, inmurad köksspis samt diskbänk. -Sovrum mysigt inrett med täljstenskamin. Praktisk och bra ordnat med solceller för mindre strömförsörjning. Stugan har en ungefärlig byggyta om ca 38 kvm. Vatten tas idag från grannens brunn. Finns även egen grävd brunn, men ej ok vattenkvalitet. Utedass. Driftskostnader Fasta driftskostnader som nuvarande ägare har på fastigheten är ca 4 000 kr/år. Dessa driftskostnader är endast ungefärliga och baseras på nuvarande ägares brukande av fastigheten och skall ej ses som någon utfästelse eller garanti.

Gäststuga

Karaktäristisk gäst/sovstuga uppförd i timmer med plåttak. Fönster av typ kopplade tvåglas. Stugan är utvändigt i gammal charmig stil, men helt renoverad invändigt. Inredd med 2 sängar och täljstenskamin.

Bastu

Fräsch bastubyggnad även den inredd i befintlig timmerstomme. Byggnaden är uppförd i timmer med plåttak och kopplade tvåglasfönster. Modernt vedeldat bastuaggregat (Tylö) med vattentank och enklare tvätt/duschmöjligheter.

Vedeldad badtunna

I anslutning till bastun finns en vedeldad badtunna.

Skotergarage

Skotergarage i befintlig timmerstomme. Plåttak och trägolv invändigt. Plats för flera fordon såsom fyrhjuling och skoter.

Förråd

Utöver ovanstående finns även ytterligare byggnader i form av två timmerlador och ett härbre (från förmodat 1700-tal) som idag nyttjas som förrådsutrymmen. Även utedass i trä med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad mars 2018 av Manne Bäckman, MB Forest. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 22,8 ha och har ett virkesförråd om 1 200 m3sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Trumvallens jaktlag, som i sin tur ingår i älgskötselområde. Jaktlaget förfogar över en areal om ca 2 500 ha och jaktledare är Anders Stensson, 0684-304 91, 070-6151060. Jakten erbjuder tillgång av älg, ripa, tjäder, orre samt övrig småvilt. Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Jakten övergår till köparen senast 2019-07-01.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga registrerade områden med höga naturvärden eller nyckelbiotoper. (Källa Skogsstyrelsen).

Vägbeskrivning

Sommartid går det att köra (enklare väg) hela vägen fram till vallen. Vintertid måste man köra skoter alt skidor de sista 5 km fram till vallen. Kör från Vemdalens by mot Vemdalsskalet. Tag vänster vid skylt "Trumvallen". Följ vägen och håll vänster mot "Malmbäcksvallen". Kör så långt det går med bilen, sen byte till skoter eller skidor och fortsätt efter skoterspåret.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter