VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Enskilt belägen gård med bra byggnader

Trevlig gård med enskilt och ostört läge. Bra byggnader som bostadshus, garage/verkstad, maskinhall, bagarstuga och ladugård/loge. Stor lummig tomt med möjlighet att odla för självhushållning. Fastigheten består av 10 ha skogsmark, ca 2,9 ha åkermark och 0,9 ha tomt/övrig mark i ett skifte. Skogsmarken har god medelbonitet och det totala virkesförrådet är ca 750 m³sk.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
16,2 ha
Skogsmark:
10,3 ha
Myr/kärr/mosse:
0,5 ha
Berg/hällmark:
1,6 ha
Inägomark:
2,9 ha
Övrigmark:
0,9 ha
Virkesförråd:
750 m³sk
Boyta:
155 kvm
Fastighet:
Härnösand Antjärn 1:8
Antjärn 305
87191 Härnösand

Utgångspris/ försäljningssätt

1 850 000 kr
Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

1 100 000 kr

Kontakt

bild_Patrik
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand
Härnösand Antjärn 1:8

Enskilt belägen gård med bra byggnader

Trevlig gård med enskilt och ostört läge. Bra byggnader som bostadshus, garage/verkstad, maskinhall, bagarstuga och ladugård/loge. Stor lummig tomt med möjlighet att odla för självhushållning. Fastigheten består av 10 ha skogsmark, ca 2,9 ha åkermark och 0,9 ha tomt/övrig mark i ett skifte. Skogsmarken har god medelbonitet och det totala virkesförrådet är ca 750 m³sk.

Byggnader

Bostadshus

Rymligt bostadshus uppförd i 2 plan på torpargrund, med mindre tillbyggnad på platta (förstugan). Stomme av timmer och resvirke, fasad av stående brädfodring och plåttak samt treglasfönster 2+1 är installerat i huset. Eget djupborrat vatten samt eget enskilt avlopp, nyinstallerat 2016. Uppvärmningen sker med vattenburet värmesystem, vedpanna Värmebaronen Vedolux 40 UB med 2 st ackumulatortankar om 750 l, möjlighet finns även att komplement elda i vedspis i köket. Boarea 155 kvm och biarea 43 kvm enligt fastighetstaxering. Planlösning bottenvåning: Det finns två ingångar till huset dels en från norr och en från söder. Från norr genom den nyare ingången kommer man in i förstugan som har bra med garderober, vidare in i pannrummet där man även har ingång till tvättstugan som har bastu och dusch. Från pannrummet kommer man in i köket, som är ett stort rymligt lantkök med gediget tillverkad köksinredning tillverkad av säljaren, spis, diskmaskin, kyl, frys och vedspis. Från köket kommer man vidare till hallen. Till hallen kommer man även om man använder den gamla ursprungliga ingången till huset, från söder. I hallen finns trappen som leder till övervåningen. Till höger i hallen finns först ett sovrum med förråd, längre in i hallen finns toalett samt rakt fram i hallen är vardagsrum som är nyrenoverat. Om man går in den norra ingången kan man även gå direkt till vardagsrummet för att inte behöva gå genom pannrummet. Planlösning övervåning: På övervåningen kommer man först till hallen, till höger finns ett förråd och rakt fram finns badrum med toalett. Fortsätter man vidare i hallen kommer man till ett rymligt sovrum med bra med förvaringsmöjligheter genom garderober efter en sida och ingång till förråd. På andra sidan om huset finns ytterligare ett stort sovrum som har bra förvaringsmöjligheter genom garderober. Bostadshuset har helrenoverats av ägarna under första tiden av ägandet, sedan har kontinuerligt underhåll skett av huset. Huset har bra planlösning med bra förvaringsmöjligheter, flera rum har locktak och spegeldörrar som ägaren själv har tillverkat.

Ladugård/loge

Ladugård/loge uppförd i stomme av resvirke och tegel samt plåttak. Utgörs av äldre ladugårdsdel, hölada, ligghallsdel med gjutet golv samt förrådsutrymmen. Övervåningen består av logdel med trägolv. Byggnadsarea enligt fastighetstaxeringen är 144 kvm.

Verkstad/garage

Verkstad/garage uppförd 1986 i stomme av resvirke på gjuten platta och plåttak. Utgörs av verkstads del och målarrum. Utrymmet har används av ägaren som snickarverkstad, men genom att det är en stor port 3x2,85 kan man utnyttja utrymmet som verkstad eller garage för bil eller traktor. Uppvärmningen sker med vattenburet system med radiatorer samt kulvert från vedpannan i huset. Vatten och el är indraget i byggnaden. Byggnadsarea ca 66 kvm.

Bagarstuga/vedbod

Bagarstuga/vedbod uppförd 1998 i stomme av resvirke på plintar och plåttak. Utgörs av bagarstugedel och vedbod. Bagarstugedelen består av ett rum med bakugn som är den ursprungliga bakugnen (inte uppförd 1998) samt mindre köksdel. Litet utrymme finns för toalett. Utrymmet kan även vara lämpligt som gäststuga. Uppvärmningen sker med vattenburet system med radiatorer samt kulvert från vedpannan i bostadshuset (komplement värme kan behövas vid kallare temperatur). Vatten och el är indraget i byggnaden. Byggnadsarea ca 50 kvm, bagarstugedelen ca 25 kvm och vedboden ca 25 kvm.

Maskinhall/slakteri

Maskinhall/slakteri uppförd i stomme av resvirke på plintar och plåttak. Utgörs av maskinhallsdel ca 96 kvm och slakteridel ca 32 kvm. Slakteridelen är ett isolerat utrymme på gjuten platta som ägaren använder som slakteri vid älgjakten. Stor port om 3x2,8 m vilket gör att man kan använda utrymmet som garage eller verkstad. Maskinhalls delen består av 4 st fack vardera ca 3 m bredd och 8 m djupa, tre väggar och öppen framsida.

Matkällare

Matkällare valvad av sten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2017 av Fredrik Ståhl LRF Konsult 060-67 88 17. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 10,3 ha med ett virkesförråd om ca 750 m3sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärde som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Skogsvårdsåtgärder så som plantering om 0,1 ha samt röjning om 4,2 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Allmänt

I Antjärn, 9 km söder om Härnösand ligger denna trevliga gård med enskilt ostört läge med pendlingsavstånd till Härnösand och Sundsvall. Samlat gårdscentrum med bra byggnader som bostadshus, bagarstuga, verkstad, maskinhall och äldre ladugård. Stor lummig tomt med möjlighet att odla för självhushållning. Fastigheten består av ett skifte varav ca 10 hektar är skogsmark, ca 2,9 hektar är betes/åkermark i anslutning till gårdscentrum vilket gör det lämpligt för mindre djurhållning som hästar eller får.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Härnösand kommun, Häggdångers församling. Kör E4:an från Härnösand söderut ca 9 km, tag av höger mot Sörmark, efter 100 m tag vänster och fortsätt mot Sörmark följ vägen 1,2 km tag av mindre väg åt höger kör till vägens slut ca 900 m så är du framme vid gården. Se även skogskarta och översiktskarta.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än ett område som är bedömt som sumpskog. Källa skogsbruksplan, www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det inga kända fornminnen. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Antjärns jaktlag med 4 ordinarie jägare i jaktlaget och man jagar på ca 420 ha. Kostnad för älgjakt ca 1 00 kr/år. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. Jaktledare Tommy Thelberg 072-397 54 54. Småvilt jagas på egen fastighet eller enligt överenskommelse över större område.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde 2017. Totalt 872 000 kr fördelat på skogsmark 51 000 kr, impediment 7 000 kr, åkermark 32 000 kr, ekonomibyggnad 343 000 kr, tomt 51 000 kr och bostadshus 388 000 kr. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 105 243 kvm, areal enligt skogsbruksplan 16,2 ha.

Åkermark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen 2,9 ha. Marken är utarrenderad med skriftligt arrendekontrakt.

Vägar

Från allmänna vägen går enskild väg intill fastigheten på ca 920 m. Vägen är en gemensamhetsanläggning Antjärn GA:7 med 5 delägande fastigheter. Genom att säljaren är enda bofasta efter vägen har säljaren själv stått för snöröjning av vägen.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker den 19/4 kl 14.00-16.30. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren. Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information

Se kommunens hemsida www.harnosand.se.

Service

Affärer, bensinstationer, matserveringar mm i Härnösand ca 9 km. Till Sundsvall ca 42 km.

lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridiskperson.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 399700 kr

Kontakt

bild_Patrik
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand

Liknande fastigheter