VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård 19 ha nära Mellerud

Gård 19 ha på Dalboslätten, 16 km söder om Mellerud. Välhållet bostadshus, byggt 1985. Vacker trädgård och utsikt över ägorna. Ladugård och uthus i gott skick. 6,3 ha skogsmark med ett virkesförråd på ca 1 300 m³sk och 12 ha bördig åkermark. Egen jakt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
19,1 ha
Skogsmark:
6,3 ha
Åkermark:
12,6 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Virkesförråd:
1 294 m³sk
Boyta:
150 kvm
Antal rum:
5 st
Fastighet:
Mellerud Gråfålerud 2:1, Mellerud Ingridtorp 1:7
Sten 1
46466 Mellerud

Utgångspris/ försäljningssätt

4 500 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
Mellerud Gråfålerud 2:1, Mellerud Ingridtorp 1:7

Gård 19 ha nära Mellerud

Gård 19 ha på Dalboslätten, 16 km söder om Mellerud. Välhållet bostadshus, byggt 1985. Vacker trädgård och utsikt över ägorna. Ladugård och uthus i gott skick. 6,3 ha skogsmark med ett virkesförråd på ca 1 300 m³sk och 12 ha bördig åkermark. Egen jakt.

Byggnader

Ladugård

I gott skick med eternittak på den höga delen av ladugården och plåtklätt tak på den lägre delen. Plåtbeklädda väggar (utom östra väggen på fähusdelen). Byggnaden har gjuten platta i samtliga utrymmen, fähus-delen har dessutom murade väggar. Ca 2,10 i takhöjd i gamla djurstallet. Gamla "mjölkrummet" innehåller hydrofor och vattenpump till gården. Logen har gjutet golv i två nivåer och ränne. Plats för större maskiner eller förvaring av till exempel husvagn. Bilgarage med plats för två bilar med vikportar. Gamla gödselplattan är överbyggd, plåttak och gjutet golv. Ladugårdens totala yta ca 375 m².

Maskinhall/spannmålstork

Byggnaden är ca 25 x 10 meter och har plåtbeklädda väggar och tak med trästomme. (Förutom halva östra långsidan som fortfarande har träklädsel). Golvet är av betong, gjutet helt plant och obrutet även under torken. Delen med fristående torkanläggning upptar nordöstra hörnet av byggnaden och kan plockas ner för mer invändig yta.

Magasin

Idag förråd i norra delen, vedförråd i mitten och snickarbod i syd. Byggnaden är ca 72 m² och har ett gammalt spannmålsmagasin på övervåningen.

Svinhus

Före detta svinhus. Byggnaden används idag som lager och är ca 36 m². Golvet av betong har kvar ojämnheterna efter svinkättarna. Klätt utvändigt med plåt och eternit (tak).

Skogsuppgifter

Enligt en skogsinventering upprättad av Anders Skogsberg i januari 2018 omfattar fastigheten 6,3 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet bedöms vara ca 1 300 m³sk i främst avverkningsbar ålder. Boniteten beräknas till 8,3 m³sk/ha/år. För mer information se bifogad skogsinventering alt kontakt Anders Skogsberg på tel 0521-57 24 23.

Åkermark

Enligt uppgifter ur fastighetstaxeringen omfattar fastigheterna 12 ha inägomark varav allt är taxerat som åkermark. Enligt skogsinventeringen omfattar åkermarken ca 12,6 ha. Åkermarken är enligt uppgift täckdikad lerjord av hög kvalité som dessutom har använts för ekologisk odling. Åkermarken är muntligt årsvis upplåten. EU stödrätter finnes.

Jakt

Jakten är f.n. upplåten muntligen år för år till lokala jaktlag. Säljarens son är intresserad av att behålla jakten på långtidsupplåtelse. Därför kan bud lämnas både med och utan jakträtt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 460700 kr

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede

Liknande fastigheter