VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård i Svenstorp

Gård om ca 25 ha med fantastiskt läge intill i Nybroån. Fyrlängat gårdscentrum, 19 ha åkermark inom jordklass 9 och 4,5 ha betesmark. Jakt- och fiskerätt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Ystad Svenstorp 2:8
Per i Möllans väg 82
27173 Köpingebro

Utgångspris/ försäljningssätt

9 200 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
Ystad Svenstorp 2:8

Gård i Svenstorp

Gård om ca 25 ha med fantastiskt läge intill i Nybroån. Fyrlängat gårdscentrum, 19 ha åkermark inom jordklass 9 och 4,5 ha betesmark. Jakt- och fiskerätt.

Byggnader

Bostadslängan

Bostadslänga från 1890 med en uppskattad boarea på ca 150 kvm. Murad stomme. Grund delvis direkt på mark samt källare. Takbeklädnad av tegel och putsad fasad. Bostaden genomgick en totalrenovering på 50-talet, efter det har löpande underhåll skett. Uppvärmning via vattenburet system med radiatorer, kopplat till kombipanna (olja/ved) med elpatron. Kommunalt vatten och avlopp till 3-kammarbrunn med infiltration. Möjlighet finns att ansluta till kommunal avloppsledning. Planbeskrivning: Huvudentré med hall som leder in till stort sällskapsrum i vinkel och med genomgående ljusinsläpp från både norr och söder. Den västra delen av bostaden har två sovrum/allrum och garderob, här finns även utgång till uteplats. Den östra delen av bostaden har köksentré med hall, fullutrustat kök, förråd med trapp till matkällare, badrum samt allrum. Oinredd vind.

Övriga längor

Den västra längan består av brygghus, garage, verkstad samt hönshus. Loft ovanpå. Murad byggnad med putsad fasad och yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 127 kvm. Den södra längan består av äldre kostall och port in till gårdsplanen. Loft ovanpå. Murad byggnad med putsad fasad och yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 100 kvm. Den östra längan har byggts ut i omgångar och skapar en L- formation och består av äldre svinstall om ca 89 kvm, loge om ca 103 kvm, maskinhus om ca 56 kvm och garage om ca 44 kvm. Delvis loft ovanpå. Murad byggnad med fasad av puts och plåt samt yttertak av plåt.

Åkermark

Åkermark inom jordklass 9 med en blockareal på 19,3 ha. 4 st sammanhängande skiften, delvis uppdelade av väg. Sett från söder till norr är skiftenas blockareal; 9,76 ha, 1,44 ha, 2,96 ha och 5,14 ha.

Betesmark och övrig mark

Betesmark med en blockareal 4,4 ha. Det finna även ca 1 ha övrig mark, delvis mindre skogbeväxt intill Nybroån samt ett mindre sankt område i fastighetens västra del.

Nybroån

Fastigheten gränsar mot öster i Nybroån, en sträcka på ca 630 m. Ån rinner i en grönskande och mycket vacker dalgång, en fridfull och skyddad oas.

Fiske och jakt

Rikligt med vilt rör sig i den skyddande vegetation intill Nybroån och i dess vatten leker bl.a. stor öring. Jakträtt och fiskerätt följer fastigheten. Fisket förvaltas av Nybroåns Fiskevårdsområde.

Stödrätter

Stödrätter för ca 22,5 ha följer med köpet.

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad fram till och med 2019-03-13. Skriftlig uppsägning finns undertecknad. Enligt arrendekontraktet skall 4 ha åkermark återlämnas höstsådd med utsäde och övrig åkermark höstplöjd.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 94300 kr

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter