VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Åkermark i Köpinge

Åkermark i två skiften om totalt ca 11, ha, varav det norra skiftet är på ca 6 ha och det södra skiftet är på ca 5 ha. De både skiftena nås direkt från allmän väg. Marken ligger inom jordklass 8. Områdena kan inte bilda egna fastigheter utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Ystad Köpinge 1:3
Åkermark i Köpinge
27172 Köpingebro
Utgångspris

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-05-04

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
Ystad Köpinge 1:3

Åkermark i Köpinge

Åkermark i två skiften om totalt ca 11, ha, varav det norra skiftet är på ca 6 ha och det södra skiftet är på ca 5 ha. De både skiftena nås direkt från allmän väg. Marken ligger inom jordklass 8. Områdena kan inte bilda egna fastigheter utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet.

Åkermark

Åkermark i två skiften om totalt ca 11,36 ha, varav det norra skiftet är på ca 6,46 ha och det södra skiftet är på ca 4,9 ha. De både skiftena nås direkt från allmän väg. Marken ligger inom jordklass 8. Området har inte del i något dikningsföretag.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande markens blockareal, 11,36 ha, följer med köpet.

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad fram till och med 2019-03-14. Skriftlig uppsägning finns undertecknad och marken avlämnas höstplöjd, eller enligt överenskommelse.

Byggnader

Inga byggnader finns på marken.

Arealer och gränser

Blockarealen uppgick 2017 till 11,36 ha för hela objektet. Det norra skiftet har en blockareal på 6,46 ha. Där finns en mindre åkerholme/fornlämning, ca 800 kvm, som ingår i marken men som ej ingår i blockarealen. Fastighetsgränsen kommer att följa åkerkanten. Det södra skiftet har en blockareal på 4,9 ha. Fastighetsgränsen kommer att följa åkerkanten, med eventuellt undantag av den södra gränsen ner mot ån, där kommer gränsen dras på en sådant vis att avståndet mellan ån och fastighetsgränsen är minst 10 m.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten och köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen. Områdena kan inte bilda egna fastigheter utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i mars/april 2018 och uppskattas till att ta ca 1 år.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter