Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Åkermark vid Borrby tuvor

Åkermark i två skiften om totalt ca 6,8 ha, varav det norra skiftet är på ca 3,1 ha och det södra skiftet är på ca 3,7 ha. Det norra skiftet nås från allmän väg samt samfälld väg (Borrby Ga:6) och det södra skiftet nås från samfälld väg (Borrby Ga:6). Områdena kan inte bilda egna fastigheter utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Simrishamn Borrby 46:52 (Åkermark)
Åkermark i Borrby
27635 Borrby
Utgångspris

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
Simrishamn Borrby 46:52 (Åkermark)

Åkermark vid Borrby tuvor

Åkermark i två skiften om totalt ca 6,8 ha, varav det norra skiftet är på ca 3,1 ha och det södra skiftet är på ca 3,7 ha. Det norra skiftet nås från allmän väg samt samfälld väg (Borrby Ga:6) och det södra skiftet nås från samfälld väg (Borrby Ga:6). Områdena kan inte bilda egna fastigheter utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet.

Byggnader

Åkermark

Åkermark i två skiften om totalt ca 6,8 ha, varav det norra skiftet (Område 1) är på ca 3,1 ha och det södra skiftet (Område 2) är på ca 3,7 ha. Det norra skiftet nås från allmän väg samt samfälld väg (Borrby Ga:6) och det södra skiftet nås från samfälld väg (Borrby Ga:6) Det södra skiftet har del i dikningsföretag.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande markens blockareal, ca 6,8 ha, följer med köpet.

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad fram till och med 2019-03-13. Skriftlig uppsägning finns undertecknad och marken avlämnas höstplöjd, eller enligt överenskommelse.

Byggnader

Inga byggnader finns på marken.

Arealer och gränser

Marken avser grön markering på bifogade kartor (Område 1 och 2). Blockarealen uppgick 2017 till ca 6,8 ha för hela objektet. Det norra skiftet ( Område 1) har en blockareal på 3,23 ha. Fastighetsgränsen kommer att följa nuvarande fastighetsgräns samt de markvägar som gränsar intill skiftet. Gränsen runt ekonomibyggnaderna och vindsnurran kommer dras på sådant vis att det ska gå att att köra runt dessa byggander. Den nya arealen på skiftet uppskattas till att bli ca 3 ha. Det södra skiftet (Område 2) har en blockareal på 3,63 ha. Fastighetsgränsen kommer att följa nuvarande fastighetsgräns.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten och köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen. Områdena kan inte bilda egna fastigheter utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i mars/april 2018 och uppskattas till att ta ca 1 år.

Övrig information

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter