VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård vid Borrby Tuvor

Spännande och orörd gård med rustika ytor i både bostad och ekonomibyggnader. Låt ankorna simma i den lilla dammen, öppna upp portarna till den gamla gårdsbutiken och sätt spaden i jorden. Gårdscentrum och mark om totalt ca 4 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Boyta:
152 kvm
Fastighet:
Simrishamn Borrby 46:52 del av
Norra Tuvevägen 45
27635 Borrby
Utgångspris

2 200 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
Simrishamn Borrby 46:52 del av

Gård vid Borrby Tuvor

Spännande och orörd gård med rustika ytor i både bostad och ekonomibyggnader. Låt ankorna simma i den lilla dammen, öppna upp portarna till den gamla gårdsbutiken och sätt spaden i jorden. Gårdscentrum och mark om totalt ca 4 ha.

Byggnader

Stallängan

Fd djurstall med äldre stallinredning, loft ovanpå. I vinkel med maskinhall. Murad byggnad om ca 19,5 m x 6 m. Putsad fasad och yttertak av eternit.

Maskinhallen

Maskinhall uppförd med stålstomme och klädd i plåt. I vinkel med stallängan. Byggnad om ca 24,5 m x 12 m.

Slakthuset

Fd slakthus med flera utrymmen. Putsad fasad och yttertak av plåt. Isolerad byggnad om ca 10 m x 12,5 m.

Verkstadslängan

Fd gårdsbutik, verkstad, garage mm. Flera öppna förvaringsutrymmen och loft som enkelt kan anpassas utifrån hobby eller verksamhet. Murad byggnad om ca 26,5 x 6,5 m. Putsad fasad och yttertak av eternit.

Halmpannan

Mindre träbyggnad med äldre halmpanna med stor skorsten. Ej i funktion.

Mark och trädgård

Åkermark om ca 3 ha i anslutning till gårdscentrat, mindre delar av denna marken har nyttjats till bete. Skiftet som gränsar direkt till gårdscentrat är ca 2,2 ha och det skiftet som ligger öster ut är ca 0,8 ha, på detta skifte finns även en ett litet vattendrag med klarvattenkälla. Ett annat fint inslag på fastigheten är den lilla ankdammen söder om verkstadslängan. Den vackra trädgården ramas in av flera äldre träd och buskar, här finns flera gröna rum att slå sig ner i under sommarhalvåret. Även tomtmarken runt ekonomibyggnaderna och gårdsplanen är stor områden som kan nyttjas på flera sätt. Möjlighet finns att förvärva ytterligare ca 6,8 ha åkermark.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande markens blockareal, ca 3 ha, följer med köpet.

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad fram till och med 2019-03-13. Skriftlig uppsägning finns undertecknad och marken avlämnas höstplöjd, eller enligt överenskommelse.

Arealer och gränser

Fastigheten avser röd markering på bifogade kartor med en areal på ca 4 ha. Arealerna är uppmätta på kartan och är ungefärliga. En ny gräns kommer att dras i fastighetens norra del ovanför stallängan och längs med vägen öster ut, i övrigt följer gränsen den nuvarande gränsdragningen. Grön markering, ca 6,8 ha, avser den åkermark som inte följer fastigheten men som går att köpa till.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten. Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i mars/april 2018 och uppskattas till att ta ca 1 år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3650000 kr

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter