Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård vid Borrby Tuvor

Spännande och orörd gård med rustika ytor i både bostad och ekonomibyggnader. Låt ankorna simma i den lilla dammen, öppna upp portarna till den gamla gårdsbutiken och sätt spaden i jorden. Gårdscentrum och mark.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Boyta:
152 kvm
Fastighet:
Simrishamn Borrby 46:52 del av
Norra Tuvevägen 45
27635 Borrby
Utgångspris

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
Simrishamn Borrby 46:52 del av

Gård vid Borrby Tuvor

Spännande och orörd gård med rustika ytor i både bostad och ekonomibyggnader. Låt ankorna simma i den lilla dammen, öppna upp portarna till den gamla gårdsbutiken och sätt spaden i jorden. Gårdscentrum och mark.

Byggnader

Stallängan

Fd djurstall med äldre stallinredning, loft ovanpå. I vinkel med maskinhall. Murad byggnad om ca 19,5 m x 6 m. Putsad fasad och yttertak av eternit.

Maskinhallen

Maskinhall uppförd med stålstomme och klädd i plåt. I vinkel med stallängan. Byggnad om ca 24,5 m x 12 m.

Slakthuset

Fd slakthus med flera utrymmen. Putsad fasad och yttertak av plåt. Isolerad byggnad om ca 10 m x 12,5 m.

Verkstadslängan

Fd gårdsbutik, verkstad, garage mm. Flera öppna förvaringsutrymmen och loft som enkelt kan anpassas utifrån hobby eller verksamhet. Murad byggnad om ca 26,5 x 6,5 m. Putsad fasad och yttertak av eternit.

Halmpannan

Mindre träbyggnad med äldre halmpanna med stor skorsten. Ej i funktion.

Mark och trädgård

Åkermark om 0,5 ha i anslutning till gårdscentrat. Möjlighet finns att förvärva ytterligare åkermark. Ett annat fint inslag på fastigheten är den lilla ankdammen söder om verkstadslängan. Den vackra trädgården ramas in av flera äldre träd och buskar, här finns flera gröna rum att slå sig ner i under sommarhalvåret. Även tomtmarken runt ekonomibyggnaderna och gårdsplanen är stor områden som kan nyttjas på flera sätt.

Jordbruksarrende

Delar av åkermarken är utarrenderad fram till och med 2019-03-13. Skriftlig uppsägning finns undertecknad.

Arealer och gränser

Fastigheten avser röd markering på bifogade kartor med en areal på ca 1 ha. Arealerna är uppmätta på kartan och är ungefärliga. Grön markering, ca 9 ha, avser den åkermark som inte följer fastigheten men som går att köpa till.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3650000 kr

Övrig information

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter