VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård 130 ha med representativt boende

Möjlighet till förvärv av gård med representativ boende utöver det vanliga. Ca 8 km nordöst om Karlshamn befinner sig denna fastighet som uppgår till ca 130 ha, varav 105 ha är produktiv skogsmark och ca 19,5 ha inägomark. Gårdscentrum utgörs av ett ståtligt tvåplanshus med tillhörande fyra ekonomibyggnader om sammanlagt 1 120 kvm. Gården ger möjlighet för hästhållning eller annan verksamhet med dess inägomark i nära anslutning till gårdscentrat. Fastigheten säljes i sin helhet eller alternativt i delar. Pris 18,1 miljoner kronor eller bud

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
0,0 ha
Virkesförråd:
20 892 m³sk
Boyta:
320 kvm
Fastighet:
Karlshamn Kopprarp 1:2, 3:4, 3:5
Gård 130 ha med representativt boende
37494 Trensum

Utgångspris/ försäljningssätt

18 100 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
Karlshamn Kopprarp 1:2, 3:4, 3:5

Gård 130 ha med representativt boende

Möjlighet till förvärv av gård med representativ boende utöver det vanliga. Ca 8 km nordöst om Karlshamn befinner sig denna fastighet som uppgår till ca 130 ha, varav 105 ha är produktiv skogsmark och ca 19,5 ha inägomark. Gårdscentrum utgörs av ett ståtligt tvåplanshus med tillhörande fyra ekonomibyggnader om sammanlagt 1 120 kvm. Gården ger möjlighet för hästhållning eller annan verksamhet med dess inägomark i nära anslutning till gårdscentrat. Fastigheten säljes i sin helhet eller alternativt i delar. Pris 18,1 miljoner kronor eller bud

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad: Mangårdsbyggnaden, ritat av Svante Svensson, är byggt 1905 och ligger högt belägen med utsikt över den egna inägomarken. Bostaden är uppförd på delvis källare och krypgrund under tak av plåt, fasad av trä, tvåglasfönster samt fyra ingångar varav två är finentréer med veranda. Bostaden har en taxerad boarea om 320 kvm och en taxerad biarea om 96 kvm fördelat över 2 plan samt ett unikt utrymme i tornet. Kommunalt vatten och enskilt avlopp via trekammarbrunn med godkänt infiltration från år 2015. Vattenburen värme från bergvärme samt oljepanna vardera från år 2002. Elgolvvärme finns i hallen och samtliga badrum. Vidare finns det totalt sju stycken fungerande kakelugnar samt en vedspis fördelade i huset. Både botten- och ovanvåningen kännetecknas av ståtliga och unika rum med högt i tak och bevarade originaldetaljer. Samtliga rum har slipade originalgolv eller nylagda parkettgolv. Fiber är ansluten till bostaden. Planlösning: På söderläge befinner sig en veranda med entré till detta unika bostadshus. Ni välkomnas in genom hallen som ger tillgång till köket, trappnedgång till källaren samt ett mindre vardagsrum. Det rymliga köket, renoverat -03, innehar en flyttbar köksö och ligger i anslutning till ett större matrum och skafferi. Intill köket ligger pannrummet och tvättstugan med egen ingång utifrån. På bottenvåningen befinner sig vidare tre enastående och stora rum med ursprungsdetaljer, ett badrum med dusch och toalett, samt ett kontor med ett bevarat bankvalv. Övre plan kan nås via två trappor belägna på varsin sida av bostaden. På ovanvåningen befinner sig ett ståtligt sovrum med balkong, två rymliga garderober och ett badrum innehållande bubbelbadkar, toalett och bidén. I anslutning till sovrummet finns ett stort allrum med ursprungsgolv och originaldetaljer. Det finns ytterligare fyra sovrum, en gästtoalett samt ett stort vindsutrymme. Bostadens unika detaljer kan hittas tillbaka i drängkammaren samt tornutrymmet som ger en vidsträckt utsikt över landskapet. Källaren förfogar över goda förvaringsmöjligheter genom ett nylagt trallgolv och inrymmer mat- och vinkällare. Via källaren nås krypgrunden. Mangårdsbyggnaden är i gott skick i förhållande till sin ålder och sina kulturella värden. Energiförbrukning samt uppvärmningskostnader för mangårdsbyggnaden ligger mellan 47 000 kr - 56 000 kr/år. Vatten 1 800 kr/år Renhållning 2 390 kr/år Försäkring totalt 21 844 kr varav gårdsdelen utgör ca 16 500 kr/år Personer i hushållet 2 st.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljaren bekostnad.

Ekonomibyggnad I

Ekonomibyggnad med en byggnadsyta om ca 260 kvm. Ekonomibyggnaden är uppförd under tak av plåt och fasad av trä. Byggnaden inrymmer ett mindre förråd med trappuppgång till vinden. Vidare finns det ett garage, äldre häststall samt en större loge med betonggolv och tre portar. Indraget vatten finns.

Ekonomibyggnad II

Ekonomibyggnad i vinkel med en byggnadsyta om ca 560 kvm. Uppförd under tak av plåt, fasad av trä samt nya englasfönster. Byggnaden inrymmer flera förrådsutrymmen, garage, loge och ett äldre kostall med vind. Byggnaden har även en rymlig carport med utrymme för tre stycken mindre maskiner respektive bilar.

Sädesmagasin

Byggnad med en byggnadsyta om ca 140 kvm på två planer. Uppförd under tak av eternit och fasad av trä. Nedre plan har tre porter och inrymmer vagnförråd. Övre plan används idag som festlokal och ger plats åt ca 50 personer.

Uthus

Byggnad med en byggnadsyta om ca 160 kvm på två planer . Inrymmer en potatiskällare samt vind på markhöjd användbar som förrådsutrymme.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i december 2017 av Anders Svantesson på Södra. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 104,9 ha med ett totalt virkesförråd om ca 20 892 m³sk, varav ca 12 300 m³sk är avverkningsmogen barrskog. Skogsmarken utgörs både av äldre avverkningsmogen barrskog samt yngre tillväxande välskött skog i olika åldrar. Boniteten är beräknad till 8 m³sk/ha/år. Markerna är varierande från delvis sluttande marker med rörligt markvatten och delvis bergsbundna marker. Terrängen är god och marken bedöms i huvudsak som frisk. En skogsbilväg löper genom skogsskiftet och ger i huvudsak korta drivningsförhållande. Avdelning 32 kommer att planteras av säljaren under våren 2018 med granplantor. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 19,5 ha och ligger delvis fördelad runt gården samt tre utskiften upp mot skogsmarken. Marken är tillgänglig efter 2018 års växtsäsong. Stödrätterna följer återgår till jordägaren efter att arrendet upphört till en ca areal av 20,2 ha.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger goda jaktmöjligheter på älg, rådjur, vildsvin mm

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns spår av forn och kulturlämningar. Sen mer info via Riksantikvarieämbetets hemsida.

Planer, bestämmelser mm

Inom fastigheterna finns endast ett registerat område med sumpskog. Källa: Enligt SeSverige.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet. Fastigheten säljes i sin helhet i första hand eller alternativt i delar genom en lantmäteriförrättning. Vid delförsäljning av endera skifte eller gårdscentra måste fastigheten/området i första hand regleras till av köparen redan ägd fastighet eller alternativt nybilda en fastighet genom avstyckning. Köparen och Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och Köparen står ensam för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Kontakta ansvarig mäklare för mer information. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 8 km nordöst om Karlshamn utefter gamla 29-an. Se mer info om belägenhet i bifogade översiktskartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 485000 kr

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter