VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
38 ha i Loshult, byggnadsfri

Fasitgheten Loshult med totalt 38,6 ha varav 37,6 produktiv skogmark med ett virkesförråd på 3859 m3sk. Bonitet 7,8. Byggnadsfri. Grandominerad fastighet med 76 % gran.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
3 859 m³sk
Fastighet:
Osby Loshult 3:14

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
Osby Loshult 3:14

38 ha i Loshult, byggnadsfri

Fasitgheten Loshult med totalt 38,6 ha varav 37,6 produktiv skogmark med ett virkesförråd på 3859 m3sk. Bonitet 7,8. Byggnadsfri. Grandominerad fastighet med 76 % gran.

Byggnader

Byggnadsfri.

Skogsuppgifter

Enligt skogbruksplan en är totalt virkeförråd på 3859 med 76 % gran 9 % tall och 15 % löv. Medeltal m3sk per ha är 103. Tillväxt per år enligt skogsbruksplanen är 249 m3sk. Förväntad tillväxt första växtsäsongen 264 m3sk . Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Jakt

Jakten tillfaller ny ägare från och med 1 juli 2019.

Anbud

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult , Annika Granquist, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö tillhanda senast 2018-05-07. OBS! Märk kuvertet Loshult. Använd gärna bifogad budblankett.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Vägbeskrivning

Från Älmhult kör väg 23 mot Osby sväng in mot Loshult, kör sedan rakt fram i fyrvägskorsning i Loshult sedan höger förbi kyrkan sväng sedan andra väg vänster och kör ca 2,5 km sedan kommer ni in på fastigheten. Se bifogade kartor.

Väg

Bra vägnät på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1300000 kr

Kontakt

bild_Annika
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter