VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet om ca 53 ha med gårdscentrum och inägor.

Grandominerad skogsfastighet om ca 53,5 ha varav produktiv skogsmark ca 36,3 ha. Totalt virkesförråd om 5530 m3sk varav avverkningsmogen skog uppgår till 1170 m3sk. Bonitet 8,1. Ca 13,7 ha inägor/åker. Tre fastighetsbeteckningar. Fler försäljningsalternativ. Trevligt gårdscentra med huvuddelen av inägomarken samlat vid gården, perfekt för djurhållning. Ekonomibyggnader i gott skick.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
53,5 ha
Skogsmark:
36,3 ha
Skogsimpediment:
2,7 ha
Inägomark:
13,7 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Virkesförråd:
5 530 m³sk
Boyta:
128 kvm
Antal rum:
6 st
Fastighet:
Markaryd Kvinnhult 1:9, 1:15 samt 1:17
Kvinnhult 1205
28791 Strömsnäsbruk

Utgångspris/ försäljningssätt

4 200 000 kr
Bud

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
Markaryd Kvinnhult 1:9, 1:15 samt 1:17

Skogsfastighet om ca 53 ha med gårdscentrum och inägor.

Grandominerad skogsfastighet om ca 53,5 ha varav produktiv skogsmark ca 36,3 ha. Totalt virkesförråd om 5530 m3sk varav avverkningsmogen skog uppgår till 1170 m3sk. Bonitet 8,1. Ca 13,7 ha inägor/åker. Tre fastighetsbeteckningar. Fler försäljningsalternativ. Trevligt gårdscentra med huvuddelen av inägomarken samlat vid gården, perfekt för djurhållning. Ekonomibyggnader i gott skick.

Byggnader

Bostadshus Byggnadssätt: Grund: Källare/krypgrund Fasad: Stående träpanel Fönster: 2-glasfönster Tak: Betongpannor Uppvärmning: Direktel/ vedkaminer Enskilt vatten - grävd brunn. Enskilt avlopp - äldre standard. Rumsbeskrivning Entréplan Entréhall med avhägningsmöjligheter och en tappa som leder en upp till övervåningen. Vardagsrum med öppet med valv till matsalsrum. Trägolv i båda rummen. Badrum med bakar, tvättställ och wc. plastmatta på golv och våtrumstapet på väggar. Tv-rum, med kakelugn. Kök med plats för köksbord, rymligt skafferi och förrådsutrymme. Groventré med avhägningsmöjligheter, förråd och trappa upp till övervåningen. Övervåning Möblerbar hall med garderob/förråd. Sovrum 1 stort och rymligt, trägolv och vedkamin. 2 kattvindsförråd. Genomgångsrum/ sovrum 2, mindre förrådsutrymme. Sovrum 3 vedkamin och kattvindsförråd. Hall 2 trägolv och träpanel på väggarna, kattvindsförråd.

Bostadshus

Energideklaration

En energideklaration finns utförd 2012-10-03 .

Ladugård

Äldre stall, loge, förrådsutrymmen. Uppförd med stående panel och under eternittak.

Uthus

Garageplats, snickarboa, förråd. Uppförd med stående panel, och under ett tak av betongpannor.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2018-03-26 av LRF Konsult. Allmänt Fastigheterna Kvinnhult 1:9, 1:15, 1:17 är belägna i Markaryd kommun, Traryd församling. Dess totala landareal uppgår till ca 53 ha varav ca 36 ha är produktiv skogsmark. Fastigheterna består av två skiften. Virkesförrådet är uppskattat till ungefär 5 500 m3sk, vilket ger ca 152 m3sk/ha. Medelboniteten är 8,1 m3sk/ha/år. Trädslagsfördelningen på fastigheten ser ut som följer: Tall 11% Gran 83% Bok <1% Ek <1% Björk 6% Asp <1% Avverkning/ återbeskogning Fastigheten har skog i de flesta huggningsklasser men domineras av gallringsskog. Föreslagen avverkning inom planperioden är ca 1 700 m3sk, detta är lägre än tillväxten som är beräknad till ca 2 200 m3sk under samma period. Beräknat virkesförråd efter 10 år (om man följer planens huvudavverkningsförslag) är ca 6 100 m3sk).

Skogsvård

Fastigheten har ca 0,2 ha som är i behov ungskogsröjning snarast och ytterligare areal inom planperioden.

Skogsvårdslagen

Enligt skogsstyrelsen så innehåller fastigheten inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med dokumenterat höga naturvärden. Man bör vid all avverkning ta generell hänsyn genom att tex spara evighetsträd och lämna kvar död ved såsom högstubbar. Man bör också eftersträva ett större inslag av lövträd i barrbestånden. Enligt FSC och PEFC skall minst 5% av den produktiva skogsmarken avsättas för naturvårdande ändamål. Dessa områden bör långsiktigt skötas med denna inriktning för önskad måluppfyllnad. I detta fall är 2,3 ha avsatt som NO/NS vilket motsvarar 6,3%.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är sannolikt i behov av underhåll och uppmärkning under planperioden. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastighetens jakträtt tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i älgjaktsområde.

Arrende/nyttjanderätter

Inga arrenden eller nyttjanderätter belastar fastigheten.

Areal

Redovisad areal är från skogsbruksplan upprättad 2018-03-26. Areal enligt Lantmäteriet/ Taxerad areal Skogsmark 32 ha Impediment 8 ha Åker 10 ha Betesmark 1 ha Småhusmark på lantbruk 1300 kvm Total areal 51,1 ha. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med Lantmäteriets redovisade areal.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Siri Ek, Garvaren, 341 60 Ljungby, tillhanda senast 2018-05-02 08.00 . Använd gärna bifogad anbudsblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in anbudsblanketten till siri.ek@lrfkonsult.se Säljarna säljer helst hela området i ett stycke i första hand men man kan lämna bud på dessa alternativ: 1: Hela området, Kvinnhult 1:9, kvinnhult 1:15 samt Kvinnhult 1:17, ca 53,5 ha 2: Kvinnhult 1:9 Gårdsccentra + 12,4 ha ha åker/inägor/ betesmark + 6 ha skog totalt ca 18,9 ha med ett virkesinnehåll på 1162 m3sk. Prisindikation: 1 700 000 kr 3: Kvinnhult 1:15 samt 1:17 totalt ca 34,6 ha varav 30,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesinnehåll på 4368 m3sk, prisindikation: 2 500 000 kr

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 23150 kr

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter