VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Näsgården lönsam mjölkgård för 320 kor.

Näsgården är en modern och lönsam mjölkgård i fulldrift om 76,5 ha vackert beläget vid Djupsjön. Lösdriftsstall byggt 2009 med 320 koplatser och mjölkningsrobotar. Gården är förnärvarande Norrmejeriers största leverantör av mjölk. God tillgång på arrenden, gården brukar ca 578 ha mark. Även djur, lager och inventarier säljs. Utgångspris för fastigheten 9 995 000 kr.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
76,5 ha
Skogsmark:
24,0 ha
Åkermark:
47,1 ha
Övrigmark:
5,4 ha
Virkesförråd:
3 026 m³sk
Boyta:
144 kvm
Fastighet:
Örnsköldsvik Skorpeds-Djupsjö 2:18
Djupsjö 180
89597 Skorped

Utgångspris/ försäljningssätt

9 995 000 kr
Anbud

Visning

2018-05-02

Anmälan till fastighetsmäklare eller kontaktperson.

Kontakt

bild_Patrik
bild_Peter
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand
Örnsköldsvik Skorpeds-Djupsjö 2:18

Näsgården lönsam mjölkgård för 320 kor.

Näsgården är en modern och lönsam mjölkgård i fulldrift om 76,5 ha vackert beläget vid Djupsjön. Lösdriftsstall byggt 2009 med 320 koplatser och mjölkningsrobotar. Gården är förnärvarande Norrmejeriers största leverantör av mjölk. God tillgång på arrenden, gården brukar ca 578 ha mark. Även djur, lager och inventarier säljs. Utgångspris för fastigheten 9 995 000 kr.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1920 som renoverades och byggdes ut 1984-86. 1 1/2 plan med källare med en boarea om 144 kvm och biarea om 96 kvm enligt fastighetstaxeringen. Huset är uppfört i regelstomme med plåttak, treglasfönster, eget vatten och avlopp. Uppvärmning via ytjordvärme med 800 meter slang som är nedlagd 2017, Nibe Fighter 1110 värmepump från 2002 på 15 kW, värmer även upp verkstaden . I början av 2018 renoverades hela övervåningen med väv och vitmålade väggar nya Pergogolv i alla rum utom ett rum samt byte av el på hela övervåningen, toaletten renoverades också. På bottenvåningen är köket under ombyggnad med nytt kök från Ballingslöv, vitvaror från Electrolux, bänkskiva i svart granit med underbyggd diskho, altandörr och fönster utbytt i köket, nytt golv med golvvärme i kök och matrum även det 2018, i badrummet har toalettstolen bytts ut. 2006 byggdes den inglasade altanen och lusthuset. Eget vatten via kallkälla tillsammans med fyra andra hushåll. PLANLÖSNING: Bottenplan består av hall, kök, matrum, stort vardagsrum samt wc med badkar. Övre plan har 4 sovrum, hall och WC. Källarvåningen rymmer bastu och relaxavdelning med stor badtunna (värmeaggeregatet fungerar ej), tvättstuga, bagarstuga och snickeri.

Gäststuga

Mindre gäststuga.

Nya ladugården

Isolerad lösdriftsladugård för mjölkkor uppförd 2009 av Abetong med en byggnadsarea om ca 3 700 kvm. Ladugården har totalt 320 liggbås för mjölkkor. Liggbåsen är fördelade på 2 mjölkade grupper med 147 liggbås i varje grupp samt ytterliggare 26 koplatser för kor som ska specialbehandlas. 12 st kalvnings- och behandlingsboxar för kalvande kor, kalvstall med plats för 56 kalvar. Epoxy-beläggning på foderborden är utförd under 2017. Ladugården är uppförd med väggar av betong, stomme av limträ. Korna mjölkas av 1 st MiOne mjölkningsrobotar tillverkade av GEA med 3 mjölkningsplatser samt 3 st. De Laval VMS från 2018. Kotrafiken i ladugården styrs med ett Milkfirst system. Kvernelands feedrobot är installerad. I anslutning till ladugården finns två stycken Mafa tornsilos om 70 resp. 40 m3. Det finns även en 3 tons silo för kalvutfordring. Utrymme för beredning av foder finns på ena gaveln med VBL V mix plus 36-3s mixer och lager utrymme för bröd. Vid mixer och brödlager är ett område på 1 000 kvm asfalterat under 2017. Kaserat bröd från Polarbröd i Bredbyn används vid utfodring av djuren. Byggnaden har omklädningsrum med dusch, fikarum, två stycken sovrum samt ett övervakningsrum/kontor. Det finns också en kalvavdelning i byggnaden. Kommunalt vatten.

Ungdjursladugård

Uppförd 2004 i stomme av betong/trä med takstolar av trä och plåttak. Byggnadsarea ca 720 kvm med plats för 180 djur fördelade på 24 boxar. Foderbord med 4 meters bredd möjliggör rationell utfordring. 4 termostatstyrda fläktar. Två 6 tons kraftfoderfickor. Ny utgödsling installerad 2017 på ena sidan, den andra sidan var utbytt tidigare, vatten i ladugården ombyggt 2017. Vidbyggt gårdslakteri utan kylaggregat.

Rekryteringsstall

Ladugård tillbyggd 1998 som används som rekryteringsstall. 80 koplatser med 170 cm båslängd. Utfordring med Delaval fodervagn. Ladugården är vidbyggd med en större foderlada.

Verkstad

Varmisoled plåtbeklädd gårdsverkstad uppförd 2004 med en byggnadsarea på ca 180 kvm inkl. förrådsdel och oljerum. Uppvärmning med golvvärme via kulvert från bostadshuset. Två portar med 4 meter resp. 3,5 meter porthöjd. Vidbyggd carport på 72 kvm.

Öppen maskinhall

Öppen maskinhall byggd 2005 i stomme av trä, tak och och fasad är plåtbeklätt, grusbädd. Byggnadsarean är ca 312 kvm.

Traktorgarage/maskinhall

Äldre traktorgarage med tre portar samt ett öppet förråd/maskinhall.

Äldre verkstad

Äldre verkstad uppförd i stomme av trä med en byggnadsarea på ca 70 kvm, vidbyggt oisolerat förråd på ca 50 kvm med gjuten platta.

Gödselbrunnar

4 stycken öppna gödselbrunnar med en lagringsvolym på 3 000 m³, 2 000 m³, 1 500 m³ samt 1 000 m³. Det finns även möjlighet att hyra brunnar inom närområdet med en gemensam lagringsvolym på 2 000 m³.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i April 2017 av Bengt-Olov Westman (070-289 55 50). Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 24,2 ha med ett virkesförråd om ca 3 000 m3sk.

Skogsvård

Avdelning 2 är nyligen slutavverkat, säljaren ansvar för markberedning och plantering, pengar är innehållna hos skogsbolaget.

Skogsvårdslagen

Då fastighetens areal är under 50 ha produktiv skogsmark så begränsas den inte av Skogsstyrelsens ransoneringsregler.

Norrmejeriers största leverantör

I Skorped-Djupsjö, 3,5 mil väster om Örnsköldsvik ligger Näsgården som är en modern och välutvecklad mjölkgård i full drift. Sedan november 2017 är gården Norrmejeriers största leverantör av mjölk. Gården brukar ca 578 ha mark, både ägd och arrenderad mark och för närvarande finns det ca 600 djur på gården.

Arrende av åkermark

Det finns 74 stycken skriftliga jordbruksarrenden där majoriteten är femårsavtal. Säljaren brukar jordbruksmarken hos ytterligare 28 markägare genom en muntlig överenskommelse. Totalt arrenderar/brukar säljaren ca 578 ha jordbruksmark inom ca 1,5 mil från gårdscentrum. För skriftlig förteckning på arrendena kontakta LRF Konsult. Vid arrendets upphörande återgår stödrättigheterna till jordägaren. Möjlighet till övertagande av arrenden finns, men ny ägare av fastigheten måste göra nya överenskommelser med markägarna. Av totalt 578 ha är 140 ha plöjt hösten 2017 för att sås ny vall på.

Inägomark

Fastigheten har 47,1 ha inägomark, enligt skogsbruksplanen. Enligt SAM-ansökan är den egna åkerarealen 45,5 ha.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit mantalsskriven inom glesbygdssocken inom Örnsköldsviks kommun under det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Jakt

Jakten på skiftet som ligger på norra sidan av Nätraån bedrivs av Ubers jaktlag. Jakten är upplåten genom ettårsupplåtelse till 2018-06-30. Det finns möjlighet för fastighetsägare att ingå i jaktlaget som har ca 13 jägare. Jaktlaget jagar på 3 557 ha och hade 2016 en tilldelning på 5 vuxna älgar och 5 kalvar. Även möjlighet till småviltsjakt. För mer info kontakta jaktledare Håkan Johansson på tel. 070-319 04 90. Skiftet på södra sidan Nätraån ingår i Djupsjö viltvårdsområde som är på ca 2 000 ha. Jaktlaget består av ca 18 jägare och hade 2016 en tilldelning på 3 vuxna älgar och 3 kalvar. Det är även möjligt jaga småvilt inom området. För mer info kontakta ordförande och jaktledare Sture Selqvist på tel. 070-370 63 82.

Stödrätter

Det finns stödrätter på den egna jordbruksmarken som övergår till köparen. Stödrätterna på den arrenderade marken överförs till ny köpare om/när köparen överenskommit med arrendatorn om fortsatt arrende.

EU-bidrag

Gårdsstöd för enbart vall är sökt på 578 ha SAM 2018 för egen och arrenderad mark. Hela Eu-stödet Sam 2018 tillfaller säljarna.

Miljökonsekvensbeskrivning

Verksamheten har miljötillstånd för 500 djurenheter. Miljökonsekvensbeskrivning finns att beställa hos mäklaren eller kontaktperson. Smittsäkrad besättning enligt Växa.

Stödområde

Fastigheten ligger inom stödområde 2A.

Ekonomiska rapporter.

Resultaträkning för 2017 finns att beställa av mäklaren eller kontaktperson.

Lån

Befintliga lån övertas ej, utan köparen skall ordna med nybelåning.

Försäljning av djur

Djuren säljes tillsammans med fastigheten men separat bud önskas på samtliga djur som hör till verksamheten. Utgångspris 7 000 000 kr. Uppgifter om antal djur, produktionsuppgifter som aktuell provmjölkningsredovisning, ureahalter, fruktsamhetsstatistik, ungdjurs- och besättningsredovisning. meddelande om djurenheter samt årsredovisning för enskilda kor finns att beställa av mäklaren eller kontaktperson. Antal djur 6 april var 615 st. varav 80 st. yngre än 6 månader, 185 st. 6-24 månader och 350 st. över 2 år.

Försäljning av maskiner och inventarier

Möjlighet finns att köpa maskiner och inventarier. Uppgifter vilka maskiner och inventarier samt pris finns hos mäklaren eller kontaktperson, maskiner/inventarier är värderat av Lantmännen.

Försäljning av lager

Befintligt lager på tillträdesdagen säljes till inköpspris för kraftfoder, diesel och gödning. Ersättning för grovfoder beräknas separat också på tillträdesdagen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 21500000 kr

Områdesbeskrivning

Närmsta samhälle är Skorped som ligger 1 mil västerut, där finns mataffär, restaurang, bensinmack, och skola klass 1-6. Cirka 17 km öster ligger Sidensjö, där finns mataffär, bank, pizzeria och skola klass 1-6.

Vägbeskrivning

Sväng av E4 i Bjästa och kör mot Sidensjö, efter ni kommit fram till Sidensjö så fortsätter ni cirka 17 km mot Skorped, totalt 3,4 mil. Fastigheten ligger på vänster sida.

Kontakt

bild_Patrik
bild_Peter
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand

Liknande fastigheter