VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Vackert belägen gård i Ivarsbjörke

Vackert belägen gård med fin utsikt över landskapet. Fastigheterna består av jordoch skogsmark om totalt ca 42 ha varav ca 32 ha produktiv skogsmark, fördelat på sju skiften. Beräknat virkesförråd om ca 1783 m³sk med en medelbonitet som är beräknad till 7,1 m³sk/ha. På gården finns bl.a. ett bostadshus, en lillstuga samt två ekonomibyggnader. Fastigheterna har jakträtt och ingår i Ivarsbjörke VVO, Hällsjöns VVO, Lysviks norra och södra VVO samt i Jangens ÄSO.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
42,1 ha
Skogsmark:
32,1 ha
Övrigmark:
10,0 ha
Virkesförråd:
1 783 m³sk
Boyta:
133 kvm
Antal rum:
4 st
Fastighet:
Sunne Ivarsbjörke 1:27, 1:93 och Solberg 1:28
Ivarsbjörke 268
68692 Sunne
Utgångspris

2 550 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Sunne Ivarsbjörke 1:27, 1:93 och Solberg 1:28

Vackert belägen gård i Ivarsbjörke

Vackert belägen gård med fin utsikt över landskapet. Fastigheterna består av jordoch skogsmark om totalt ca 42 ha varav ca 32 ha produktiv skogsmark, fördelat på sju skiften. Beräknat virkesförråd om ca 1783 m³sk med en medelbonitet som är beräknad till 7,1 m³sk/ha. På gården finns bl.a. ett bostadshus, en lillstuga samt två ekonomibyggnader. Fastigheterna har jakträtt och ingår i Ivarsbjörke VVO, Hällsjöns VVO, Lysviks norra och södra VVO samt i Jangens ÄSO.

Byggnader

Bostadshus

1 ½ plansvilla med 4 rum och kök. Mellan åren 2015 - 2018 har man bytt värmesystem, borrat ny vattenbrunn, installerat nytt avlopp och ny elcentral samt bytt ut nästan samtliga fönster till 3-glasfönster. Bostadshuset är besiktat av Anticimex 2018-03-13. Energideklaration är utförd. Energiprestanda: 50 kWh/m² och år, energiklass B.

Ladugårdslänga

Äldre ladugårdslänga längs vägen, ladugårdsdel uppförd i tegel med skulle, loge i trä på plintar med trägolv. Byggnaden används idag som förråd.

Lillstuga

Lillstuga i 1 plan med hall, kök samt ett sovrum. Byggnaden har en bottenarea om ca 35 m². Stomme av trä, takbeklädnad av plåt, väggbeklädnad av stående träpanel. El finns men vatten och avlopp saknas. Enkla fönster med innanfönster. Uppvärmning med hjälp av kamin samt öppen spis (båda eldstäderna behöver provtryckas innan användning).

Övriga byggnader

Vagnslider i 1 ½ plan uppfört i trä på plintar, byggnaden har en bottenarea på ca 85 m². Jordkällare.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016-01-01 av planläggare Hans Eklund. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken totalt 32,1 ha med ett virkesförråd om 1783 m3sk varav 1148 m³sk är G1 skog. Planen är framskriven av Mellanskog t.o.m 2017-06-30.

Skogsvård

Det finns skogsvårdsbehov i form av markberedning, plantering och återväxtkontroll, se vidare i åtgärdsöversikten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna har jakträtt och ingår i Ivarsbjörke VVO, Hällsjöns VVO, Lysviks norra och södra VVO samt i Jangens ÄSO. Jakträtten ej upplåten.

Fiske

Fiske i älven som mynnar ut i sjön Björken.

Åkermark

Total areal enligt upprättad skogsbruksplan är ca 10 ha. Åkermarken ligger i anslutning till gårdscentrum , med för orten normal produktionsförmåga och kvalité, med otilltredsställande dränering.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett muntligt avtal om arrende av åkermarken som nu skriftligen är uppsagt t.o.m 2018-06-20.

Stödrätter

Jordägaren saknar stödrätter.

Vägsamfällighet

Ivarstomta vägförening, 500 kr senaste tre åren.

Naturvärden

På fastigheten finns ingen nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inget registrerat fornminne hos RAÄ.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från Länsstyrelsen vid förvärv av Sunne Solberg 1:28, enligt omarronderingsområde. Kostnad f.n. är 3 700 kr.

Övrigt

Skattetal Sunne Ivarsbjörke 1:27: 11:12 Öre, penningar. Sunne Ivarsbjörke 1:93: 7 Öre, penningar. Sunne Solberg 1:28: 0:7 Öre, penningar.

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter