VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Hålanda 108 ha

Tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet i fem skiften, nära Hålanda, ca 9 km NO om Skepplanda. Produktiv skogsmark ca 93 ha. Tot. virkesförråd om ca 8 800 m³sk , varav ca 5 300 m³sk G1-G2 skog och ca 1 200 m³sk S1-S2 skog. Vattenareal om ca 13,7 ha i sjön Holmevattnet. Jakten fri.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
108,8 ha
Skogsmark:
93,3 ha
Myr/kärr/mosse:
1,6 ha
Inägomark:
0,2 ha
Vatten:
13,7 ha
Fastighet:
Ale Råda 1:1, omr. av och Krokstorp 2:14, omr. av

Utgångspris/ försäljningssätt

4 800 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Stefan
bild_Jan Olof
LRF Konsult Borås
Lagercrantz Plats 5
504 31 Borås
Ale Råda 1:1, omr. av och Krokstorp 2:14, omr. av

Hålanda 108 ha

Tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet i fem skiften, nära Hålanda, ca 9 km NO om Skepplanda. Produktiv skogsmark ca 93 ha. Tot. virkesförråd om ca 8 800 m³sk , varav ca 5 300 m³sk G1-G2 skog och ca 1 200 m³sk S1-S2 skog. Vattenareal om ca 13,7 ha i sjön Holmevattnet. Jakten fri.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Se vidare i bilagd fastighetsbeskrivning.

Kontakt

bild_Stefan
bild_Jan Olof
LRF Konsult Borås
Lagercrantz Plats 5
504 31 Borås

Liknande fastigheter