VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte. Arealen uppgår till 8 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförrådet om 1 675 m³sk. Fastigheten domineras av gallringsskog i åldersintervallet 30-40 år och boniteten har bedömts till höga 10,7 m³sk. Fastigheten är belägen ca 5 km sydost om Lugnås i Mariestads kommun.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
8,0 ha
Skogsmark:
8,0 ha
Virkesförråd:
1 675 m³sk
Fastighet:
Mariestad Lugnås 4:16

Utgångspris/ försäljningssätt

975 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde
Mariestad Lugnås 4:16

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte. Arealen uppgår till 8 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförrådet om 1 675 m³sk. Fastigheten domineras av gallringsskog i åldersintervallet 30-40 år och boniteten har bedömts till höga 10,7 m³sk. Fastigheten är belägen ca 5 km sydost om Lugnås i Mariestads kommun.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 8 ha med ett bedömt virkesförråd om 1 675 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 209 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till höga 10,7 och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 78 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 3% tall, 87% gran och 10% björk. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 143 m³sk, uteslutande gallring. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i mars 2018 av Lars Densborn.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2018-06-3 och därefter tillgänglig för köparen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtad från skogsbruksplan. Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 8 ha. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde

Liknande fastigheter