VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Ca 4 ha åkermark

Ca 4,2 hektar åkermark utan byggnader säljes genom fastighetsreglering. Marken ligger lätttillgänglig intill väg.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
4,6 ha
Åkermark:
4,2 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Fastighet:
Varberg Vallby 12:3, del av.
Vallby 18
43268 Veddige
Utgångspris

575 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Christian
LRF Konsult Varberg
Drottninggatan 17
432 31 Varberg
Varberg Vallby 12:3, del av.

Ca 4 ha åkermark

Ca 4,2 hektar åkermark utan byggnader säljes genom fastighetsreglering. Marken ligger lätttillgänglig intill väg.

Fastighetsbildning

Marken säljs genom fastighetsreglering.

Stödrätter

Stödrätter saknas.

Arrende/nyttjanderätter

Marken är fri att nyttjas av köparen fr.o.m. att avtal om fastighetsreglering upprättats.

Jakt

Jakten är fri för köparen fr.o.m. att lantmäteriförrättning vunnit laga kraft.

Kartor över fastigheten

Kontakt

bild_Christian
LRF Konsult Varberg
Drottninggatan 17
432 31 Varberg

Liknande fastigheter