VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog i södra Rättvik

Två skogsfastigheter i Rättvik strax söder om Lerdalsberget och öster om Risröds naturreservat. Tillsammans omfattar de ca 17,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 800 m³sk. Möjlighet till jakt i Gärdsjöbygdens Viltvårdsområde (ca 11 300 ha) samt i Rättviks Södra Viltvårdsområde (ca 13 000 ha). Försäljningssätt: Anbud senast 2018-07-10 kl 14:00

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
1 781 m³sk
Fastighet:
Rättvik Altsarbyn 16:14 & 16:22
Skog i Rättvik
Utgångspris

600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-07-10

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Rättvik Altsarbyn 16:14 & 16:22

Skog i södra Rättvik

Två skogsfastigheter i Rättvik strax söder om Lerdalsberget och öster om Risröds naturreservat. Tillsammans omfattar de ca 17,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 800 m³sk. Möjlighet till jakt i Gärdsjöbygdens Viltvårdsområde (ca 11 300 ha) samt i Rättviks Södra Viltvårdsområde (ca 13 000 ha). Försäljningssätt: Anbud senast 2018-07-10 kl 14:00

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns en gemensam skogsbeskrivning upprättad 2017 av Mellanskog. Enligt inventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 17,5 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 780 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,2 m³sk/ha. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheterna ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Jakt

Altsarbyn 16:14 ingår i Gärdsjöbygdens Viltvårdsområde (ca 11 300 ha) samt Gärdsjöbygdens och Orbergets Älgsötselområde (ca 13 230 ha). Som delägare i Gärdsjöbygdens VVO har markägare ett jakträttsbevis per påbörjad 100 ha. Finns även möjlighet för familj och sammanboende att jaga. Innehavare av jakträttsbevis kan även lösa dagkort för medföljande gäst. Altsarbyn 16:22 ingår i Rättviks södra Viltvårdsområde (ca 13 000 ha) samt Rättviks södra Älgskötselområde.

Fiske

Fastigheterna ingår i Rättvik-Boda fiskevårdsområde, www.rbfvo.se. Altsarbyn 16:14 har även del i fiskesamfälligheterna Altsarbyn FS:62 samt FS:75.

Naturvärden

Det finns inga höga naturvärden registrerade på fastigheterna.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheterna.

Vägar

Rättvik Altsarbyn 16:14 har del i Nedre Gärdsjö GA:3, Altsarbyn GA:1 samt Altsarbyn S:63. Väg över avdelning 18, Altsarbyn 16:14, ingår i Rättvik Nedre Gärdsjö GA:3, anslutning till allmän väg sker via väg ingående i Altsarbyn GA:1. Båda anläggningarna förvaltas av Österängarna-Mårtanbergs Samfällighetsförening. Väg till avdelning 1, Altsarbyn 16:14, går via väg över Altsarbyn S:63. Vägen förvaltas av Södra Rättviks Samfällighetsförening. Del av väg till avdelning 1 sker genom stöd av servitut.

Taxeringsvärde

Altsarbyn 16:22 är samtaxerad med 16:14. Taxeringsår 2017. Typkod 110, obebyggd lantbruksenhet. Totalt taxeringsvärde är 165 000 kr.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, ersättning lämnas indirekt.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter