VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Grorud gård, hästgård 6 ha, Dals-Ed

Grorud gård finns belägen ca 5 km öster om Ed. Ägorna ligger väl samlade i ett skifte med Grorudälven som gräns i öster. På gården finns en välbevarad mangårdsbyggnad i ett plan med högt läge samt ett flertal ekonomibyggnader. Fastighetens ägor omfattar ca 6,5 ha varav ca 5 ha jordbruksmark.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
6,5 ha
Åkermark:
5,0 ha
Övrigmark:
1,5 ha
Boyta:
170 kvm
Fastighet:
Dals-Ed Vassända 1:28 (del av)
Grorud 1
66891 Ed
Utgångspris

1 295 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
Dals-Ed Vassända 1:28 (del av)

Grorud gård, hästgård 6 ha, Dals-Ed

Grorud gård finns belägen ca 5 km öster om Ed. Ägorna ligger väl samlade i ett skifte med Grorudälven som gräns i öster. På gården finns en välbevarad mangårdsbyggnad i ett plan med högt läge samt ett flertal ekonomibyggnader. Fastighetens ägor omfattar ca 6,5 ha varav ca 5 ha jordbruksmark.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är en rejäl träbyggnad och är troligen uppförd under 1800-talets början. Huset har en rejäl stomme och bjälklag av timmer på stensatt och murad torpargrund. Taket är belagt med betongtegel och fönstren är av typen tvåglas. Huset har vattenburet värmesystem i halva byggnaden och värmen genereras av en vedeldad panna av märket Ctc Vemax, installerad år 1988. Till pannan finns två st. ackumulatortankar om 400 liter och 500 liter samt en inbyggd varmvatten-beredare om 100 liter. Även en luft/luftvärmepump -14 är installerad i köket. Uppvärmningen i resterade del sker via en vedkamin samt med elelement vid behov. De två kakelugnar som finns har ej använts under senare tid och behöver därför en översyn av sotare före användning. Skorstenen till vedpannan, vedspisen och vedkaminen har sotats kontinuerlig av sotare och brandskyddkontroll gjordes senast 2016-10-24, se bilaga. Den norra delen av huset, bestående av hall, pannrum och källarutrymme är tillbyggt under senare tid. Vattnet tas från en enskild, djupborrad brunn med tillhörande reningsanläggning. Avloppet går till en äldre trekammarbrunn där infiltrationsbädd saknas. Entrévåning inrymmer hall, pannrum, kök, sovrum, wc/dusch/tvättrum, vardagsrum, sovrum, sal, sovrum, finingång med hall och trapp till vinden samt en inglasad veranda. Vinden är oinredd och oisolerad förutom i norra och södra gaveln där varsitt isolerat och oinrett rum finns.

Energideklaration

Krävs ej då bostadsbyggnaden ej fungerat som permanentbostad på senare år.

Ladugård/Verkstad

Ladugårdsbyggnaden är byggd i vinkel och inrymmer en verkstadsdel och en loge. Verkstadsdelen är byggd/renoverad under senare tid. Utrymmet är isolerat med gjutet golv, väggar klädda med plåt och trä och portarna har ca 3 meters höjd. El finns indraget, även 3-fas. Yttertaket består av plåt på hela byggnaden. Logdelen är i äldre skick och används som förvaringsutrymme.

Magasin

Stor magasinsbyggnad som idag används som förvaringsutrymme samt garage. Magasinet är en äldre träbyggnad på stensatt grund och yttertak belagt med plåt.

Garage

En mindre träbyggnad på murad grund under eternittak.

Inägomark

Arealen åker- och betesmark uppgår enligt egen uppmätning till ca 5 ha. Uppgifter om dränering finns ej. EU-stöd söks av säljaren och där EU-stödet för 2018-tillfaller säljaren i sin helhet. Gällande EU-stödrätter ingår i köpet och skall överföras till köparen.

Jakt

Egen småviltsjakt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Hela fastigheten ingår idag i ett större älgjaktslag, dock inga garantier att den delen som säljs automatiskt kan ingå i älglaget pga sin ringa storlek.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området skall bilda egen fastighet genom avstyckning och där ansökan till Lantmäteriet är inlämnat 2018-03-12. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan först ske när fastighetsbildningen är klar.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Dals-Ed kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Fiberförening

Fiberkabel inkopplat från Håbols fibernät. Årsavgift om ca 4800 kr och då ingår medlemsavgift och tjänster från Telia. Köparen skall överta medlemsskapet.

Områdesbeskrivning

Fastigheten finns belägen i natursköna Dals-Ed kommun som beskrivs som en pärla bland 400 sjöar, se länk: https://www.dalsed.se/om-dals-ed/

Kommunikationer

Busshållplats ca 800 m bort mot Ed vid korsningen Vassända.

Vägbeskrivning

Från Dals-Ed kör väg 164 mot Åmål ca 5,5 km, sväng vänster mot Håbol, kör ca 500 m och ni är framme vid gårdscentrat.

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede

Liknande fastigheter