Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
För dig som vill bygga på landet!

Tomtmark med högt och vackert läge, för dig som bygga en hästgård eller "bara" vill ha lite mer plats och frihet. Tomten som är på 25 127 kvm ger möjligheter för både byggnader och verksamhet. Positivt förhandsbesked har lämnats av Eslövs kommun 2010 för uppförande av bostad och stallbyggnad. Kommunalt Kommunalt VA finns ej i området utan vatten och avlopp anordnas på den egna fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Tomt
Fastighet:
Eslöv Östra Karaby 13:4
Östra Karaby 1304
24171 Marieholm
Utgångspris

1 195 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Janne
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
Eslöv Östra Karaby 13:4

För dig som vill bygga på landet!

Tomtmark med högt och vackert läge, för dig som bygga en hästgård eller "bara" vill ha lite mer plats och frihet. Tomten som är på 25 127 kvm ger möjligheter för både byggnader och verksamhet. Positivt förhandsbesked har lämnats av Eslövs kommun 2010 för uppförande av bostad och stallbyggnad. Kommunalt Kommunalt VA finns ej i området utan vatten och avlopp anordnas på den egna fastigheten.

Åkermark

Åkermark i ett sammanhängande skifte om 2,5 ha med jordklass 9.

Forn- och kulturlämningar

På höjden av fastigheten är det enligt kartan markerat fornlämning som enligt Riksantikvarieämbetet är från brons- och järnåldern.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3141000 kr

Övrigt

Fastigheten är taxerad med typkod 110 obebyggd åkermark med totalt taxeringsvärde 775 000 kr enligt 2017 års taxering. Fastighetsavgift betalas inte på jordbruksmark, därför utgår inte någon sådan kostnad på fastigheten i nuläget. Vatten och avlopp anordnas på den egna fastigheten, enligt Eslövs kommun är det ej planerat någon utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet i området. Nuvarande plan sträcker sig fram till 2025. Förhandsbesked om bygglov gäller under två år, och därför har det positiva förhandsbeskedet om bygglov löpt ut. Köparen ges möjlighet att undersöka möjligheten att erhålla bygglov genom villkor som infogas i köpekontraktet.

Vägbeskrivning

Kör väg 17 från Landskrona mot Eslöv. Strax efter Marieholm sväng vänster mot Östra Karaby, efter kyrkan i Östra Karaby sväng höger första vägen som leder in till fastigheten.

Kontakt

bild_Janne
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter