VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog vid Lagan

Välarronderad skogsfastighet om 56 ha med ca 850 m strand i Lagan, med fiskerätt. Bra terrängförhållanden och god tillgång till vägar. Skogsmark om 53 ha med ett virkesförråd om 5900 m³sk, motsvarande 112 m³sk/ha. Tidigare bergtäkt, där det enligt beslut från länsstyrelsen finns möjlighet till att bryta ytterligare ca 100.000 ton.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
56,4 ha
Skogsmark:
52,9 ha
Åkermark:
1,9 ha
Övrigmark:
1,6 ha
Virkesförråd:
5 920 m³sk
Fastighet:
Vaggeryd Rösberga 1:22, Vaggeryd Nässja 1:30

Utgångspris

4 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-06-14, kl 17:00

Visning

Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta" (under aktuell fastighet).

Kontakt

bild_Sven-Eric
bild_Fredrik
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping
Vaggeryd Rösberga 1:22, Vaggeryd Nässja 1:30

Skog vid Lagan

Välarronderad skogsfastighet om 56 ha med ca 850 m strand i Lagan, med fiskerätt. Bra terrängförhållanden och god tillgång till vägar. Skogsmark om 53 ha med ett virkesförråd om 5900 m³sk, motsvarande 112 m³sk/ha. Tidigare bergtäkt, där det enligt beslut från länsstyrelsen finns möjlighet till att bryta ytterligare ca 100.000 ton.

Byggnader

Byggnad

Enklare byggnad (skyttepaviljong ) vid skjutbana. Stomme och och fasad av trä och tak av plåt. Innefatter ett rum med öppen spis. El, vatten och avlopp saknas.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 52,9 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 5900 m³sk, vilket ger ett snittförråd om 112 m³sk/ha. Av det totala virkesförrådet består ca 600 m³sk av S1- och S2-skog. Skogens åldersfördelning är tämligen jämn, med undantag av åldersklassen 60-70 år som utgör 34% av skogsmarksarealen. Medelboniteten är beräknad till 6,8 m³sk/ha/år. Tall är det dominerande trädslaget med 71 % av volymen följt av gran 22 % och löv 7 %. På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad.

Jakt

Jakträtten är muntligt upplåten. Älgjakt bedrivs på ett ca 500 ha stort område, där fastigheten 1 av 25 köttandelar.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt i Lagan, utmed fastighetens ca 850 m strand.

Arrende/nyttjanderätter

Skjutbanan har haft nyttjanderätt fram till år 2016. Byggnaden vid skjutbana tillhör numer fastighetsägaren.

Övriga marktyper

Bergtäkt har bedrivits på fastigheten från år 1993 till 1996, då den avslutades. Enligt beslut (1996-01-09) av länsstyrelsen framgår att ytterligare ca 100.000 ton berg kan brytas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150000 kr

Vägbeskrivning

Från E4:an (mellan Värnamo och Jönköping) tag av vid avfart 86 vid Klevshult och kör österut mot Hagshult. 400 m efter rondell tag vänster (Skylt: "Tofteryd 9") och kör ytterligare 400 m, där fastighetens södra del nås.

Kontakt

bild_Sven-Eric
bild_Fredrik
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping

Liknande fastigheter