VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Exploateringsmark Skummeslöv, 12,6 Ha

Markområde med potential för bebyggelse i framtiden. Området ligger direkt väster om motorvägen och är lättillgängligt. Arealen uppgår till ca 12,6 Ha, varav stora delar är möjliga att bebygga.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
12,6 ha
Åkermark:
12,0 ha
Skogsmark:
0,6 ha
Fastighet:
Laholm Skummeslöv 4:1, del av
Sandgården
31296 Laholm
Utgångspris

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm
Laholm Skummeslöv 4:1, del av

Exploateringsmark Skummeslöv, 12,6 Ha

Markområde med potential för bebyggelse i framtiden. Området ligger direkt väster om motorvägen och är lättillgängligt. Arealen uppgår till ca 12,6 Ha, varav stora delar är möjliga att bebygga.

Fastighetsbildning

Markområdet som säljs är en del av en större lantbruksfastighet. Ansökan om avstyckning är inskickad till Lantmäteriet under Mars månad år 2018. Säljaren står för lantmäterikostnaderna, tillträde beräknas till perioden Mars - Juni år 2019.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten med dess direkta närhet till motorvägen, och i väster nära bostadsbebyggelse lämpar sig för exploatering, antingen för bostäder, service, eller annan användning. Laholms kommuns översiktsplan pekar ut delar av fastigheten lämplig för ändamålet.

Jordbruksmark - användning

Säljaren, som själv brukar marken för jordbruksändamål, kommer att bruka marken tills dess att en köpare tar över, eller enligt överenskommelse med köparen.

Områdesbeskrivning

Expansivt område med flertalet byggprojekt. Sedan Hallandsåstunneln och nya tågstationen kommit på plats i Båstad har hela området på båda sidor kommungränsen utvecklats i rasande takt. Läget med närheten till havet, motorväg, samt Båstad och Laholm, flygplatsen i Ängelholm och övriga städer längs västkusten lockar både företagare och privatpersoner att etablera sig i området.

Vägbeskrivning

Avfart 40 från motorväg E 6, sväng mot Skummeslövsstrand, kör under järnvägen, följ vägen. Efter ca 1,5 km när vägen svänger vänster mot kusten har du fastigheten norrut. Sväng höger på Stora Strandvägen och direkt på vänster sida har du fastigheten. Efter den avstyckade gården finns en markväg som leder in på fastigheten.

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm

Liknande fastigheter