VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Mark lämplig för exploatering

Markområde på attraktivt läge, med närhet till det mesta som behövs för ett bra läge för byggnation. Fastigheten omfattar ca 10,7 Ha, enklare byggnader finns, marken används sedan tidigare till jordbruk. Översiktsplan för kommunen och läget väster om motorvägen öppnar upp för olika möjligheter.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Laholm Skummeslöv 4:5

Utgångspris

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm
Laholm Skummeslöv 4:5

Mark lämplig för exploatering

Markområde på attraktivt läge, med närhet till det mesta som behövs för ett bra läge för byggnation. Fastigheten omfattar ca 10,7 Ha, enklare byggnader finns, marken används sedan tidigare till jordbruk. Översiktsplan för kommunen och läget väster om motorvägen öppnar upp för olika möjligheter.

Byggnader

Stuga

Två enklare byggnader finns i fastighetens nordvästra hörn, med sommarstugekaraktär. Stugbyggnad, ca 25 kvm, i äldre enklare standard. Varken el eller vatten / avlopp finns anslutet till byggnaden. Intill ligger ytterligare en byggnad, ca 6 kvm. Grävd vattenbrunn med gårdspump finns på tomten.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten med dess direkta närhet till motorvägen, och i väster nära bostadsbebyggelse lämpar sig för exploatering, antingen för bostäder, service, eller annan användning. Laholms kommuns översiktsplan pekar ut delar av fastigheten lämplig för ändamålet.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är taxerad som obebyggd Lantbruksfastighet ( Typkod 110 ), därmed gäller jordförvärvslagen, ( JFL 1979:230 ) För det fall en juridisk person, t.ex Aktiebolag önskar att förvärva fastigheten, måste förvärvstillstånd sökas hos Länsstyrelsen i Hallands Län. Mer information om lagstiftningen i Jordförvärvslagen, och för jordbruksfastigheter kan fås av mäklaren.

Arrende/nyttjanderätter

Marken är muntligen upplåten t.o.m 14 Mars 2019 till lantbrukare med vallodling och djurhållning. Köparen kan fritt disponera fastigheten fr.o.m 15 Mars 2019. Om fastigheten undersökes på egen hand, visa hänsyn till djuren och jordbruksdriften.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300000 kr

Områdesbeskrivning

Expansivt område med flertalet byggprojekt. Sedan Hallandsåstunneln och nya tågstationen kommit på plats i Båstad har hela området på båda sidor kommungränsen utvecklats i rasande takt. Läget med närheten till havet, motorväg, samt Båstad och Laholm, flygplatsen i Ängelholm och övriga städer längs västkusten lockar både företagare och privatpersoner att etablera sig i området. Direkt intill fastighetens nordvästra del finns populärt strövområde i svarvareskogens naturreservat.

Vägbeskrivning

Avfart 40 från motorväg E 6, sväng mot Skummeslövsstrand, kör under järnvägen, följ vägen. Efter ca 1,5 km när vägen svänger vänster mot kusten har du fastigheten norrut. Sväng in på Fregattvägen och kör förbi bostadsområdet till höger och f.d klubbhuset till golfbanan, sväng höger genom allén, så kommer du in på fastigheten.

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm

Liknande fastigheter