VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Friel 24 ha

Jord och skogsbruksfastighet belägen i Friel, c:a 25 km sydväst om Lidköping. Gårdens totala areal uppgår till c:a 24 ha, fördelat på fyra fastigheter med ett gårdscentrum och ett torpställe. Arealen utgörs av c:a 17 ha åkermark, 1 ha bete och 4,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 1 210 m³sk. Friel 8:8 -Gerskagården består av c:a 9 ha åker, 1 ha bete samt ett välskött och fint beläget bostadshus med fritt läge och cykelavstånd till Vänern och den härliga badplatsen vid Sjövik. Två km söder om Gerskagården är Finnegården belägen med 8,3 ha åkermark och ett mindre gårdscentrum med torpstuga och äldre ladugård. Försäljningen omfattar fastigheterna Friel 8:8 (Gerskagården) samt Friel 12:5, Friel 12:6 och Friel 12:10 (Finnegården).

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
23,4 ha
Skogsmark:
4,9 ha
Åkermark:
17,3 ha
Övrigmark:
1,2 ha
Boyta:
79 kvm
Antal rum:
4 st
Fastighet:
Lidköping Friel 8:8, 12:5, 12:6 & 12:10
Gerskagården 3
530 30 Tun
Utgångspris

4 100 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Lidköping
Sockerbruksgatan 20
531 40 Lidköping
Lidköping Friel 8:8, 12:5, 12:6 & 12:10

Friel 24 ha

Jord och skogsbruksfastighet belägen i Friel, c:a 25 km sydväst om Lidköping. Gårdens totala areal uppgår till c:a 24 ha, fördelat på fyra fastigheter med ett gårdscentrum och ett torpställe. Arealen utgörs av c:a 17 ha åkermark, 1 ha bete och 4,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 1 210 m³sk. Friel 8:8 -Gerskagården består av c:a 9 ha åker, 1 ha bete samt ett välskött och fint beläget bostadshus med fritt läge och cykelavstånd till Vänern och den härliga badplatsen vid Sjövik. Två km söder om Gerskagården är Finnegården belägen med 8,3 ha åkermark och ett mindre gårdscentrum med torpstuga och äldre ladugård. Försäljningen omfattar fastigheterna Friel 8:8 (Gerskagården) samt Friel 12:5, Friel 12:6 och Friel 12:10 (Finnegården).

Byggnader

Bostadshus Gerskagården - Friel 8:8

Det välskötta bostadshuset har sitt ursprung från 1800-talet. Huset är uppfört på torpargrund, har stomme av timmer, fasad av stående träpanel och betongpannor på taket. Fönstren är av typen kopplade 2-glas. Vattenburen uppvärmning med ved via kökspanna från 60-talet, kompletterat med en elpatron 9 kW. Direkt-verkande el på toaletten. Enskilt vatten från borrad brunn och avlopp med trekammarbrunn utan efterföljande rening. Renoveringar: 1991 renoverades köket. 2013 lades nya betongpannor på husets framsida samt på pumphus och garage. 2016 Ny ytterdörr i huvudentrén. Planlösning Ingång via köksfarstun. Toalett med wc, handfat, dusch och tvättmaskin, våtrumsmatta från 70-talet. Kök med vita kökssnickerier, kylskåp, spis, fläkt och kökspanna. Observera att bänkdiskmaskinen samt frysboxen på övre plan EJ ingår i överlåtelsen. Till vänster från köket nås ett all/sovrum och vidare till huvudentrén där dörr finns till sovrummet längst in samt finrummet, dessa är nu igensatta. Rakt fram från köket kommer man vidare till finrum och tv-rum samt därefter ett sovrum. Rummen har golvbeläggning med plastmatta. Vindsplanet är oinrett och nås från huvudentrén. Boarean uppgår till 79 m² och biarean till 10 m² enligt taxeringsinformationen. ​Driftskostnad Total driftskosnad 22 083 SEK fördelat på: Uppvärmning, c:a 20 m³ ved ur egen skog. Sotning: 1 400 SEK/år. Elkostnad: 12 000 SEK/år. Elförbrukning/år 7 400 kWh. 20 ampere säkring. Avlopp & renhållning: 3 060 SEK/år. Försäkring: 5 623 SEK/år. Driftskostnaden är beräknad med två personer i hushållet. ​

GARAGE - VAGNBOD

Uppfört i trä med betongpannor på taket och tre portar.

ÖVRIGA BYGGNADER GÄRSKAGÅRDEN

Vid bostadshuset finns också ett lusthus, en isolerad friggebod som kan värmas med direktverkande el samt ett pumphus.

BYGGNADSBESTÅND FINNEGÅRDEN - FRIEL 12:10

På fastigheten Friel 12:10 finns ett äldre gårdscentrum med en torpstuga, äldre ladugård och brygghus. Torpstugan är uppförd på torpargrund, har stomme av trä, kopplade tvåglas-fönster och lertegel på taket. Uppvärmning med direktverkande el. Enskilt avlopp med trekammarbrunn utan efterföljande rening. Enskilt vatten med grävd brunn där vattentillgången är begränsad på sommaren. Huset inrymmer farstu, badrum med wc, handfat och dusch samt varmvattenberedare och hydrofor. Ett rum samt kök med spis, fläkt och kylskåp. Det är jordad el i kök och badrum. Huset har varit obebott i c:a 10 år och uppvärmt till c:a 5 grader vintertid. Driftskosnaden uppgår till 8 254 SEK/år, fördelat på: Elkostnad: 4 500 SEK. Elförbrukning/år 954 kWh. Försäkring: 3 754:-

Åkermark

Totalt c:a 17,3 ha åkermark fördelat med 8,9 ha på Gärskagården och 8,38 ha på Finnegården. Jordarten utgörs av lerjord med inslag av lättare jord och sandjord. Tillfredsställande, äldre dränering på Gerskagården där c:a 2 ha är odikat kring gårdscentrum samt dränering från 70-talet på Finnetorp förutom på c:a 1 ha som är odikat. Åkermarken överlåts höstplöjd.

Betesmark

C:a 1 ha ej stödberättigad betesmark som är belägen på Gärskagården, söder om gårdscentrum. ​

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigande arealen. Observera att flera av blocken är delade med annan fastighet, varför en viss mindre avvikelse av arealen kan förekomma. Stödrätterna överförs till köparen i god tid inför 2019-års SAM-ansökan.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad t.o.m. 2018-12-31 och därefter tillgänglig för köparen.

Skogsmark

En skogsuppskattning är upprättad av Sten Nilsson i april 2018. Fastigheterna omfattas av totalt 4,9 ha produktiv skogsmark. Enligt uppskattningen uppgår det totala virkesförrådet till 1 210 m³sk . Trädslagsfördelningen utgörs av 58 % gran och 40 % tall. Virkesförrådet uppgår till 247 m³sk/ha och år och medelboniteten är beräknad till 7,2 m³sk/ha och år. Huggningsklasser: G1 1,2 ha. S1 1,1 ha S2 2,6 ha. Se vidare i bifogad skogsuppskattning.

Jakt

Jakten är f.n. muntligen upplåten till Friels jaktlag. Jakträtten övergår till köparen 1/7 2019.

Arealuppgifter

Total areal i tabellen, 24,37 ha enligt mätning på fastighetskartan samt enligt SAM-ansökan för åkermarken. Total areal per fastighet enligt mätning på fastighetskartan. Lidköping Friel 8:8 = 13,43 ha. Lidköping Friel 12:5 = 6,35 ha. Lidköping Friel 12:6 = 1,9 ha. Lidköping Friel 12:10 = 2,69 ha. Total areal enligt fastighetsregisterutdrag är 22,83 ha, fördelat på: Lidköping Friel 8:8 = 12,5652 ha. Lidköping Friel 12:5 = 6,0011 ha. Lidköping Friel 12:6 = 1,9252 ha. Lidköping Friel 12:10 = 2,34 ha.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 465000 kr

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Lidköping
Sockerbruksgatan 20
531 40 Lidköping

Liknande fastigheter