VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Bördig skogsfastighet i Söderbärke

Välskött ungskogsbetonad skogsfastighet med hög bonitet (7,8 m³sk/ha/år). Ungskogsbetoningen i kombination med den mycket fina boniteten gör detta till en exemplarisk investeringsfastighet med hög tillväxt. Totalt ca 158 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 20 000 m³sk , tillväxt 1000 m³sk/år. Fastigheten är lättillgänglig tack vare ett fint vägsystem som täcker hela den väl arronderade fastigheten. Bud senast 2018-06-27 kl 14:00

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
164,6 ha
Skogsmark:
158,2 ha
Väg och kraftledning:
2,3 ha
Övrigmark:
4,1 ha
Virkesförråd:
20 172 m³sk
Fastighet:
Smedjebacken Vik 5:4

Utgångspris

8 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-06-27, kl 14:00

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Jan
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Smedjebacken Vik 5:4

Bördig skogsfastighet i Söderbärke

Välskött ungskogsbetonad skogsfastighet med hög bonitet (7,8 m³sk/ha/år). Ungskogsbetoningen i kombination med den mycket fina boniteten gör detta till en exemplarisk investeringsfastighet med hög tillväxt. Totalt ca 158 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 20 000 m³sk , tillväxt 1000 m³sk/år. Fastigheten är lättillgänglig tack vare ett fint vägsystem som täcker hela den väl arronderade fastigheten. Bud senast 2018-06-27 kl 14:00

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2017 av Christer Carlsson. Skogsbruksplanen är uppräknad med 2018 års tillväxt i skogsbruksplaneprogrammet pcSkog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 158 ha med ett virkesförråd om 20 172 m³sk varav 4 162 m³sk är avverkningsbar skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Naturvärden

Avdelning 17 (1,9 hektar) är registrerad som nyckelbiotop hos Skogsstyrelsen. Detta område omfattas av ett naturvårdsavtal (dnr 2010/6139) som löper på 50 år och undertecknades i december 2010. Naturvårdsavtalet begränsar ägarens brukningsrätt inom området som omfattas av avtalet.

Planer, bestämmelser mm

På fastigheten finns det två rättigheter som är inskrivna i fastighetsboken. Båda är belastande och består av ett officialservitut för väg (2061-1325.1) till förmån för Smedjebacken Söderbärke Kyrkby 1:30 samt en ledningsrätt (2085-921.1). Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar, Mårtsbo GA:2 (3 567 av totalt 304 264 andelstal) samt den nybildade Mårtsbo GA:4 ( 644 av totalt 1872 andelstal i första sektionen och 0 andelstal i andra sektionen.) Se bilaga med rättighetskarta.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Jakt

Fastigheten är belägen i Björsjö-Malingsbo-Billsjö älgskötselområde (ÄSO). Jakten är upplåten till Vanbergets jaktlag. Kontaktperson Björn Henriques, 070-5123870.

Fiske

Fastigheten ligger inom Barkensjöarnas fvo. För mer info http://fiskeismedjebacken.se/

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1683900 kr

Områdesbeskrivning

Området där fastigheten är belägen är i dalgången med Barken-sjöarna. Fastigheten ligger precis nedanför Vanberget i höjd med Norra Barken precis norr om Söderbärke.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen längs Hälltorpsvägen. Sväng in på Hälltorpsvägen norr om Söderbärke . När man kommer in i skogen är det den första och andra avtagsvägen norrut som leder in på fastigeheten. Se bifogad översiktskarta eller gå in på fastigheten på lrfkonsult.se och få en vägbeskrivning.

Kontakt

bild_Jan
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter