VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Tillväxtfastighet i ett skifte om 45,5 ha

Välarronderad tillväxtfastighet med väl utbyggt vägnät i ett skifte, belägen ca 25 km nordost om Bollnäs. Fastigheten avgränsas i norr av sjön Bjärken. Total areal om 45,5 ha varav drygt 39 ha är produktiv skogsmark med skoglig tyngdpunkt på yngre- och medelålders skogar. Virkesförrådet uppgår till ca 3 600 m³sk. Fastigheten ingår i Arbrå Östra VVO om 21 600 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
45,5 ha
Skogsmark:
39,4 ha
Skogsimpediment:
4,2 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
1,6 ha
Virkesförråd:
3 620 m³sk
Fastighet:
Bollnäs Hänsätter 11:2

Utgångspris

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-06-15

Kontakt

bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Bollnäs Hänsätter 11:2

Tillväxtfastighet i ett skifte om 45,5 ha

Välarronderad tillväxtfastighet med väl utbyggt vägnät i ett skifte, belägen ca 25 km nordost om Bollnäs. Fastigheten avgränsas i norr av sjön Bjärken. Total areal om 45,5 ha varav drygt 39 ha är produktiv skogsmark med skoglig tyngdpunkt på yngre- och medelålders skogar. Virkesförrådet uppgår till ca 3 600 m³sk. Fastigheten ingår i Arbrå Östra VVO om 21 600 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i februari 2017 av Nils Lindberg - Holmen Skog. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2017. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 39,4 ha med ett uppskattat virkesförråd om totalt 3 620 m³sk varav knappt 400 m³sk är skog i huggningsklass S2 som uppnått lägsta slutavverkningsålder. Medelboniteten uppgår till 5,1 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Arbrå Östra VVO om 21 600 ha. För mer information: http://www.arbraostravvo.se/

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter