VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Lantlig hästgård med jord- och skogsbruk

Möjlighet För dig som vill bo lantligt, bekvämt och äga åkermarken du ser runt gården. Här bor du nära Enångers centrum med ändå för dig själv vid en porlande bäck. Enånger är en riktig kustpärla och ligger mitt emellan Hudiksvall och Söderhamn, som du når med bil på tjugo minuter via E4:an. Fin betesmark och fina ridvägar i direkt närhet. Stort bostadshus i tre våningar, hela åtta rum och kök. Uppvärms med värmepump via jordvärme. Ekonomibyggnad med renoverat stall med tre hästboxar på gjuten platta, dubbelgarage, förrådsutrymmen och med inredd övervåning, för den stora familjen eller för möjlighet till uthyrning. Stor maskinhall i plåt med stora skjutportar, fristående förrådsbyggnad, vedbod och en mindre verkstad i det charmiga gamla gårdshuset. Total markareal om 74,9 hektar varav 57,3 hektar produktiv skogsmark och 8,5 hektar åkermark. Skogsmarken har total volym om 5 763 m³sk, fördelat på samtliga huggningsklasser vilket ger goda förutsättningar för ett rationellt brukande av skogen. Jakt ingår i Enångers norra vvo om cirka 5 000 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
74,9 ha
Skogsmark:
57,3 ha
Skogsimpediment:
7,5 ha
Åkermark:
8,5 ha
Småhusmark lantbruk:
1,6 ha
Virkesförråd:
5 763 m³sk
Boyta:
146 kvm
Antal rum:
8 st
Fastighet:
Hudiksvall Enångers-Nyåker 9:1
Gullesons väg 14
82595 Enånger
Utgångspris

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Linnea
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Hudiksvall Enångers-Nyåker 9:1

Lantlig hästgård med jord- och skogsbruk

Möjlighet För dig som vill bo lantligt, bekvämt och äga åkermarken du ser runt gården. Här bor du nära Enångers centrum med ändå för dig själv vid en porlande bäck. Enånger är en riktig kustpärla och ligger mitt emellan Hudiksvall och Söderhamn, som du når med bil på tjugo minuter via E4:an. Fin betesmark och fina ridvägar i direkt närhet. Stort bostadshus i tre våningar, hela åtta rum och kök. Uppvärms med värmepump via jordvärme. Ekonomibyggnad med renoverat stall med tre hästboxar på gjuten platta, dubbelgarage, förrådsutrymmen och med inredd övervåning, för den stora familjen eller för möjlighet till uthyrning. Stor maskinhall i plåt med stora skjutportar, fristående förrådsbyggnad, vedbod och en mindre verkstad i det charmiga gamla gårdshuset. Total markareal om 74,9 hektar varav 57,3 hektar produktiv skogsmark och 8,5 hektar åkermark. Skogsmarken har total volym om 5 763 m³sk, fördelat på samtliga huggningsklasser vilket ger goda förutsättningar för ett rationellt brukande av skogen. Jakt ingår i Enångers norra vvo om cirka 5 000 ha.

Byggnader

Bostadshus

Stort bostadshus med många rum, beläget ståtligt på tomtens högsta punkt. Bostadshuset och det gamla gårdshuset ger en känsla av en mysig innergård med välordnade grusgångar och äppelträd. På baksidan finns en stor lekvänlig gräsmatta. Välskött bostadshus med nybyggnadsår 1972. Hela åtta rum, totalt 146 kvm boarea, samt 90 kvm biarea fördelat på tre våningar. Källaren inrymmer sällskapsrum i form av gillestuga, dusch med bastu, wc, tvättstuga, pannrum och förrådsrum. Mellanvåningen på markplan inrymmer rymlig hall, wc, kök, matrum, vardagsrum och tv-rum. På övervåningen finns tre sovrum, vardagsrum och två wc varav ena med dusch. Enskilt vatten och miljögodkänt avlopp med trekammarbrunn och infiltration. Uppvärms via jordvärme samt möjlighet till att elda med ved. Lättskött underhållsfri fasad i mexitegel. Fiber är framdraget till husknuten, bara att koppla in. Anslutningsavgift och övriga kostnader bekostas av ny köpare.

Stallbyggnad med inredd övervåning

Stor ekonomibyggnad på gjuten platta under plåttak som inrymmer stall och dubbelgarage på nedervåningen, inredd övervåning med två sovrum. Möjlighet att inreda en lägenhet eller liknande för familjen med äldre barn eller för de som vill ha möjlighet att kunna hyra ut. Stallet har två ingångar för smidig hästhantering, gjutet golv med pålagda gummimattor, tre hästboxar, en fölbox, uppvärmd del med både sadelkammare och wc. Mekaniskt fläktsystem.

Maskinhall

Stor och rymlig maskinhall om cirka 240 kvm, tak och väggar i plåt uppförd på plintar med grusgolv invändigt. Möjlighet att använda som ridhus för mindre hästar vintertid.

Gamla gårdshuset

Gemytligt gårdshus under plåttak som inrymmer liten verkstad, ett "festrum" samt loft som sträcker med förvarningsutrymmen.

Fristående förråd

Mindre fristående förråd i trä med tre portar, med plåttak, belägen i direkt närhet till ån, el är draget dit.

Matkällare, vedbod

I direkt närhet till ån finns en gjuten matkällare. Bakom maskinhallen finns en vedbod, veden som finns där ingår i köpet.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en ny skogsbruksplan från mars 2018, upprättad av Linnea Åkerlund, LRF Konsult. Fastigheten fördelar sig på fem skiften, där hemskiftet är det största skiftet nära gårdscentrum, ett utskifte är beläget i Fjäle och två mindre utskiften i Nybo. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 57,3 ha med ett virkesförråd om 5 760 m³sk varav cirka 2 500 m³sk är föreslaget att avverka, både genom gallring och föryngringsavverkning. Fastighetens bonitet uppgår till 4,5 m³sk/ha, vilket är normalt för området. Skogen är väl skött och har skog i samtliga åldersklasser, vilket är bra för att få en kontinuitet vad gäller avverkningar och skogsskötsel på fastigheten. Tyngdpunkten på huggningsklass för all skogsmark ligger på R2 och G1, där 52 % av totala arealen befinner sig i dagsläget. Samtliga skiften nås via väg. Skiftet i Fjäle är samägt med en annan markägare, se separat rubrik för mer information.

Skogsvård

Det finns röjning om totalt 15,9 hektar att utföra snarast enligt skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Samägt skogsskifte

Skifte nummer tre i skogsbruksplanen är samägt med fastigheten Enångers-Nyåker 6:1. Den tillhör Enångers-Nyåker 9:1 till 5/8 enligt uppgifter från ägaren, vidimerat även av ägaren av Enångers-Nyåker 6:1. Total areal på detta skifte uppgår till 18,1 hektar varav 15,7 hektar produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 217 m³sk, av totala arealen består 94 % av röjningsskog.

Åkermark

Åkermarken ligger i direkt anslutning till gårdscentrum och finns tillgänglig för ny köpare.

Jakt

Jakt ingår i Enångers norra vvo om totalt cirka 5 000 hektar och finns tillgänglig för ny köpare. Kontaktperson angående jakten är Karl-Olov Thyr.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen)

Taxerad areal

Den taxerade arealen uppgår till 55,62 hektar, det samägda skiftet (skifte 3) är ej medräknad i denna areal. Differensen kommer ej att utredas vidare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Lös egendom

Möjlighet kommer att finnas till att köpa loss vis typ av lösöre.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50000 kr

Kontakt

bild_Linnea
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter