VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
9 ha åkermark på Varaslätten

Åkermark på Varaslätten 9,26 ha åkermark i ett skifte c:a 1 km söder om Vara. Försäljningen avser del av fastighet och försäljs genom fastighetsreglering.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
9,9 ha
Åkermark:
9,3 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Fastighet:
Vara Hålltorp 4:7
Naum
Vara
Utgångspris

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara
Vara Hålltorp 4:7

9 ha åkermark på Varaslätten

Åkermark på Varaslätten 9,26 ha åkermark i ett skifte c:a 1 km söder om Vara. Försäljningen avser del av fastighet och försäljs genom fastighetsreglering.

Åkermark

9,26 ha lättillgänglig åkermark invid E20. Åkermarken utgörs av ett skifte med tillfredsställande, äldre dränering. Jordart med lättare jord mot vägen och lerjord ner mot Afsån. Årets växtodling består av c:a 5,6 ha korn och 3,7 ha potatis. Åkermarken överlåts höstplöjd inför 2019 års växtodlingssäsong. Möjlighet finns för köparen att höstså skiftet.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår utan särskilt vederlag och kommer att överlåtas till köparen i god tid inför 2019 års SAM-ansökan.

Ombyggnad av E20

Ett område om c:a 700 m² kommer att tas i anspråk av åkermarken för ombyggnad av underfart till E20. Ombyggnaden är planerad till 2018-20. Köparen kommer att erhålla ersättningen för intrånget.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av mark vid Afsån.

Arealuppgifter

Den totala arealen är framtagen enligt mätning på fastighetskartan och åkerarealen enligt 2018 års SAM-ansökan.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet. Området överlåtes genom fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet. Samtliga lantmäterikostnader som uppstår står köparen för. Äganderätt kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende samt växande gröda. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara

Liknande fastigheter