VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Särna om 150 ha

Skogsfastighet i Särna om ca 150 ha, varav 112 ha produktiv skogsmark och 5,5 ha vatten. Virkesförråd om ca 10 600 m³sk varav ca 2 000 m³ sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten består av flera skiften. Fastigheten har två jakträtter i Särna viltvårdsområde om ca 27 000 ha. Fastigheten har del i Särna-Idre besparingsskog som bland annat ger bidrag för markberedning, plantering och röjning, samt rätt till jakt på besparingens marker om 50 000 ha. Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
150,7 ha
Skogsmark:
112,3 ha
Skogsimpediment:
29,2 ha
Vatten:
5,5 ha
Åkermark:
1,4 ha
Kraftverksmark:
1,8 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Virkesförråd:
10 677 m³sk
Fastighet:
Älvdalen Särnabyn 22:8

Utgångspris

2 600 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Älvdalen Särnabyn 22:8

Skogsfastighet i Särna om 150 ha

Skogsfastighet i Särna om ca 150 ha, varav 112 ha produktiv skogsmark och 5,5 ha vatten. Virkesförråd om ca 10 600 m³sk varav ca 2 000 m³ sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten består av flera skiften. Fastigheten har två jakträtter i Särna viltvårdsområde om ca 27 000 ha. Fastigheten har del i Särna-Idre besparingsskog som bland annat ger bidrag för markberedning, plantering och röjning, samt rätt till jakt på besparingens marker om 50 000 ha. Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2004 därefter har DSK SKOG AB uppdaterat planen utan fältbesök tom 2016. Därefter har LRFkonsult räknat upp planen till 2017 års tillväxtsäsong enligt Pc skogs tillväxtmodell. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 145,2 ha landareal och 5,5 ha vatten varav 112,3 ha produktiv mark med ett virkesförråd om 10 600m³sk, varav ca 2 000m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 2,9m³sk/ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

Se översiktskarta för vägbeskrivning till samtliga skiften runt om Särna. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Jakt

Fastigheten har två jakträtter (en för ägaren och en för upplåtelse) i Särna viltvårdsområde om ca 27 000 ha som ingår i Särna-Idre älgskötselområde. Kontaktperson för VVO: Weine Daniels,weine@daniels.se Fastigheten har även andel i Särna-Idre besparingsskog som ger rätt till jakt på besparingens marker om 50 000 ha. Info: http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre

Naturvärden

Det finns tre naturvärdesområden registrerdade på fastigheten, areal sammanlagt ca 2 ha ( se karta). Inga nyckelbiotoper, ytterligare höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Fiske

Fastigheten ligger inom Särna-Idre fiskevårdsområde. Info: http://www.sarnaidrefvo.se/

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter