VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gethult - Sjövik 9,6 ha

Ett sällan återkommande tillfälle att förvärva en gård med stor utvecklingspotential i ett öppet läge i vackra omgivningar. Enskilt läge bara ett par hundra meter ifrån Kilandavägen och några km från Sjövik och Mjörn. Här har man möjlighet att forma sin gård efter egna idéer. Perfekt för t. ex. djurhållning i mindre skala. Total areal ca 9,6 ha varav ca 4,3 ha inägomark och ca 5,3 ha produktiv skogsmark. En kontrastrik fastighet med inägomark som har gräns nere vid bäcken och skogsmark på höjderna med en fantastisk utsikt över landskapet och Mjörn. Byggnaderna i stort behov av renovering/rivning. Avstånd till Göteborg ca 4 mil och Alingsås ca 2 mil.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Boyta:
73 kvm
Fastighet:
Lerum Gethult 1:7
Kilandavägen 30
44374 Sjövik
Utgångspris

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakt

bild_Jan Olof
bild_Stefan
LRF Konsult Göteborg
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Lerum Gethult 1:7

Gethult - Sjövik 9,6 ha

Ett sällan återkommande tillfälle att förvärva en gård med stor utvecklingspotential i ett öppet läge i vackra omgivningar. Enskilt läge bara ett par hundra meter ifrån Kilandavägen och några km från Sjövik och Mjörn. Här har man möjlighet att forma sin gård efter egna idéer. Perfekt för t. ex. djurhållning i mindre skala. Total areal ca 9,6 ha varav ca 4,3 ha inägomark och ca 5,3 ha produktiv skogsmark. En kontrastrik fastighet med inägomark som har gräns nere vid bäcken och skogsmark på höjderna med en fantastisk utsikt över landskapet och Mjörn. Byggnaderna i stort behov av renovering/rivning. Avstånd till Göteborg ca 4 mil och Alingsås ca 2 mil.

Byggnader

OBS! Byggnaderna är i sådant skick att de inte får beträdas.

Ladugård

Ekonomibyggnad i mycket dåligt skick! Ena gaveln har rasat.

Jordkällare

Murad jordkällare av natursten som behöver en översyn med bl. a. ny dörr samt röjning av träd och buskar runt om.

Skogsuppgifter

Det finns ingen aktuell skogsbruksplan. På https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp/ finns information om en avverkning 3-10 år, 3,6 ha samt en avverkningsanmälan, 3,2 ha inkom 2013-10-21.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten disponeras av ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten är i dag inte registrerad i något älgskötselområde. I området finns älg, dovhjort, vildsvin och småvilt.

Naturvärden

Det finns ingen nyckelbiotop registrerad på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad forn- eller kulturlämning, RAÄ-nummer Östad 154:1 (källa: Riksantikvarieämbetet).

Lagfartskostnad m.m.

Köparen svarar för lagfarts- och stämpelkostnad. I det fall köp genomförs via fastighetsreglering svarar köparen för Lantmäteriets kostnader.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person (exempelvis aktiebolag).

Visning

Intressenter är välkommen att på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall då tas till omkringboende, växande gröda samt skog. OBS! Då byggnaderna är i dåligt skick får ingen gå in i dem.

Tillträdesdag

Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 185000 kr

Kommunikationer

Gråbosnabben, hpl Gethultsvägen. Buss 525, hpl Gethultsvägen.

Vägbeskrivning

Kör väg 190 mot Sjövik, sväng vid skyltning mot Älvängen in på Kilandavägen. Efter 840 m, sväng vänster och följ vägen ca 200m och du är framme. Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Jan Olof
bild_Stefan
LRF Konsult Göteborg
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg

Liknande fastigheter