VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Vackert läge vid sjön Aspen

Vid Aspens östra strand, strax söder om Asphyttans slussområde, ligger denna trivsamma mindre skogsgård med väl underhållet bostadshus. Vacker utsikt över sjön och nere vid strandkanten finns egen brygga för båtplats och bad. Till fastigheten hör 10 ha skogsmark och knappt 2 ha inägomark för möjlighet till djurhållning i mindre skala.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
14,3 ha
Skogsmark:
10,1 ha
Småhusmark lantbruk:
0,5 ha
Myr/kärr/mosse:
1,8 ha
Inägomark:
1,7 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Virkesförråd:
1 583 m³sk
Boyta:
73 kvm
Antal rum:
4 st
Fastighet:
Filipstad Asphyttan 1:32
Asphyttan 181
68292 Filipstad
Utgångspris

1 250 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Filipstad Asphyttan 1:32

Vackert läge vid sjön Aspen

Vid Aspens östra strand, strax söder om Asphyttans slussområde, ligger denna trivsamma mindre skogsgård med väl underhållet bostadshus. Vacker utsikt över sjön och nere vid strandkanten finns egen brygga för båtplats och bad. Till fastigheten hör 10 ha skogsmark och knappt 2 ha inägomark för möjlighet till djurhållning i mindre skala.

Byggnader

Gårdens byggnader är generellt mycket väl omhändertagna och i gott skick.

Bostadshus

Bostadshuset har genom åren genomgått flera renoveringar som gör att det i dag är i bra skick. Som exempel på åtgärder kan nämnas: -Inredning/varmisolering av ca 2/3 delar av övervåningen, 70-talet. Resterande del används som förråd. -Renovering av kök med material från "Kalmarkök", 1985 -Gäststuga på plats, 1992 -Nya avloppsledningar i källare, 2005 -Renovering badrum källare, 2005 -Installation av jordfelsbrytare samt översyn elinstallationer, 2005 -Tilläggsisolering samt ny beklädnad av fasad, 2007 -Omläggning tak samt plåtbeklädnad av skorsten mm, 2007 -Nya fönster av typ isolerglas, aluminium (finns insektsnät till flertalet), 2007 -Altan och veranda, 2007 -Nytt avloppssystem med infiltrationsbädd, 2012 -Renovering toalett första våning, 2015 -Ny värmepanna av kombityp Ved/Olja/El med ackumulatortank, 2015

Gäststuga

Gäststuga byggd 1992 i bra skick som ligger en bit bakom boningshuset. Nu inredd med säng samt bord och stolar med gott om plats. Byggnadsarea 17 m².

Uthuslänga

Ekonomibyggnad av traditionellt snitt med före detta fähus i ena änden, vidare finns vedförråd och traktorgarage. Byggnaden uppför i trä under tak av plåt.

Brygga

Brygga med underbart läge nere vid sjön för båtplats och bad. Bygglov finns.

Jordkällare

Matkällare i bra skick med gott om plats för lagring.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2018, beställd från Stora Enso, upprättad av Skogsrolf AB Rolf Ljungberg. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 10,1 ha med ett totalt virkesförråd om 1 583 m³sk varav 659 m³sk är S1 och S2 skog. Beräknad medelbonitet 6,2 m³sk/ha och årlig tillväxt 41 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 157 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning som domineras av gran med 62%, dessutom 17% tall och 21% löv. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2027) är totalt 736 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 535 m³sk samt gallring 201 m³sk. Observera att det finns en upplåten avverkningsrätt till Stora Enso som gäller den föreslagna föryngringsavverkningen.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen: På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Upplåten Avverkningsrätt

Fastigheten belastas av en avverkningsrätt upplåten till Stora Enso. Avverkningen kommer att genomföras under juni-juli i år 2018 och den gäller avdelning 16 och 17 i skogsbruksplanen. Uppskattat virkesförråd enligt skogsbruksplan på dessa avdelningar är 318 plus 217 m³sk, totalt 535 m³sk. I skogsbruksplanens sammanställning finns denna åtgärd med som "Avverkningsförslag - föryngringsavverkning". Intäkterna från avverkningen tillfaller säljaren.

Inägomark

Fastighetens inägomark som enligt skogsbruksplan omfattar 1,7 hektar ligger 200 meter öster om gårdscentrum och utgörs av betesmark.

Jakt

Fastigheten har inte ingått i något älgjaktslag. Däremot finns det sammanslutningar med gemensam älgjakt runt fastigheten så om ny ägare önskar finns chans att delta i gemensamhetsjakt. Småviltjakt enskild på egen fastighet.

Fiske

Fisket i sjön regleras av "Aspen-Daglösen fiskeområdesförening". Som ägare till fastigheten har man, mot en mindre avgift om 50 kr per år, rätt till såväl fiske som kräftmete i hela sjön. Under ytan skall finnas både gös och signalkräftor.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- och kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Skattetal

Hyttor 7/1050

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 387000 kr

Områdesbeskrivning

Naturskönt område med närhet till både Asphyttan- och Bjurbäckens slussområde. Sjön Aspen ingår i Bergslagskanalen som via sjövägen kan ta dig hela vägen från Karlskoga till Filipstad och omfattar 16 sjöar, 5 kanaler och 6 slussar. Se mer info på officiell hemsida www.bergslagskanalen.se

Vägbeskrivning

Gården ligger på östra kanten av sjön "Aspen" mitt emellan Filipstad och Storfors. Avstånd till såväl Filipstad som Storfors är ca: 1 mil, Karlskoga ca: 4 mil och Kristinehamn ca: 3,7 mil.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter