VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 80 ha

Naturskönt belägen skogsfastighet 15 km söder om Alingsås. Lindebräckan är en tillväxtfastighet och omfattar totalt 80 ha i en ägofigur varav 69 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 7 615 m³sk. Därutöver finns 2,6 ha vatten och strandlinje i Isasjö och Isatjärnen. Fastigheten kan förvärvas av såväl juridisk som fysisk person.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
82,8 ha
Skogsmark:
68,8 ha
Myr/kärr/mosse:
6,9 ha
Betesmark:
4,1 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Vatten:
2,6 ha
Virkesförråd:
7 615 m³sk
Fastighet:
Bollebygd Lindebräckan 1:1
Lindebräckan
Utgångspris

4 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-06-28

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara
Bollebygd Lindebräckan 1:1

Skogsfastighet 80 ha

Naturskönt belägen skogsfastighet 15 km söder om Alingsås. Lindebräckan är en tillväxtfastighet och omfattar totalt 80 ha i en ägofigur varav 69 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 7 615 m³sk. Därutöver finns 2,6 ha vatten och strandlinje i Isasjö och Isatjärnen. Fastigheten kan förvärvas av såväl juridisk som fysisk person.

Byggnader

Uthus

Ett äldre uthus finns uppfört på fastigheten.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 68,8 ha med ett bedömt virkesförråd om 7 615 m³sk varav 2 895 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Det genomsnittliga virkesförrådet uppgår till 111 m³sk/ha och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 405 m³sk/år. Granen utgör det dominerande trädslaget med 56 % följt av tall 37 %, löv 6% och ek 1% ek. Medelboniteten är beräknad till 7,8 m³sk ha och år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 2 850 m³sk, i huvudsak gallring. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Torbjörn Knipbo, Knipbo Skogskonsult.

Jakt

Jakten är upplåten t.o.m. 2019-06-30 och därefter tillgänglig för köparen.

Betesmark

I fastighetens södra del finns c:a 4,1 ha betesmark. Stödrätter finns ej. Betesmarken är f.n.muntligen upplåten och övergår till Köparen på tillträdesdagen. Observera att stängselstolparna ej ingår i överlåtelsen.

Övrig kulturhistorisk lämning

Betesmarken och avdelning 35 omfattas av övrig kulturhistorisk lämning som utgörs av fossil åkermark.

Naturvärdesobjekt

Avdelning 30 och 35 samt del av betesmarken omfattas av ett naturvärdesobjekt N 9834-1996, lövskogslund/hagmarksskog.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtad från skogsbruksplanen. Arealuppgift enligt taxeringen uppgår till 81 ha. Arealuppgift saknas i fastighetsregisterutdrag.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej vare sig av fysisk person eller juridisk person/bolag.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende samt växande gröda. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Tillträde kan ske omgående efter överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1000000 kr

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara

Liknande fastigheter