VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
80 ha jaktmark, skog och myr

Lunnestorp 1:19 är en 80 ha obebyggd skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med myr på de inre delarna. Huvuddelen av skogen är slutavverkningsmogen. Utefter viltstråken finns välplacerade jakttorn. Virkesförrådet uppgår till ca 2100 m³sk fördelat på 18,7 ha skogsmark, där tall är det dominerande trädslaget. Jakt- och skogsmarkerna på fastigheten är belägna endast 8 km väster om Nässjö och ca 4 mil öster om Jönköping. Strax utanför fastighetens sydöstra gräns finns en liten sjö/göl.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
80,1 ha
Skogsimpediment:
61,4 ha
Skogsmark:
18,7 ha
Virkesförråd:
2 080 m³sk
Fastighet:
Nässjö Lunnestorp 1:19

Utgångspris

1 800 000 kr

Visning

Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta".

Kontakt

bild_Sven-Eric
bild_Fredrik
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping
Nässjö Lunnestorp 1:19

80 ha jaktmark, skog och myr

Lunnestorp 1:19 är en 80 ha obebyggd skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med myr på de inre delarna. Huvuddelen av skogen är slutavverkningsmogen. Utefter viltstråken finns välplacerade jakttorn. Virkesförrådet uppgår till ca 2100 m³sk fördelat på 18,7 ha skogsmark, där tall är det dominerande trädslaget. Jakt- och skogsmarkerna på fastigheten är belägna endast 8 km väster om Nässjö och ca 4 mil öster om Jönköping. Strax utanför fastighetens sydöstra gräns finns en liten sjö/göl.

Skogsuppgifter

Skogsmarken omfattar 18,7 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2100 m³sk. Av den totala virkesvolymen utgör 1000 m³sk S1- och S2-skog. Tall är det dominerande trädslaget med 84% av virkesförrådet. Fastighetens medelbonitet uppgår till 2,5 m³sk/ha/år. Delar av skogsmarken är dikad.

Jakt

Fastigheten har av nuvarande ägare används framförallt för jakt, varför det på fastigheten finns ett antal välplacerade jakttorn vid viltstråken. Nuvarande ägare har förbehållit sig jakträtten t.o.m. 2019-06-30. Fastigheten ingår för närvarande i ett större område för gemensam älgjakt.

Övriga marktyper

Huvuddelen av fastigheten består av skogsbeklädd och öppen myrimpediment. Eventuella möjligheter till torvtäkt har inte undersökts.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 240000 kr

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 6 km väster om Nässjö och ca 3 mil SO om Jönköping (fågelvägen räknat). Från Jönköping kör väg 40/31/47 mot Nässjö. Tag höger vid skylt Lunnestorp (ca 2,5 km öster om infarten mot Forserum). Fortsätt ca 5,5 km och sväng vänster i Lunnestorp (mot Nässjö). Efter ca 250 m sväng höger in på skogsbilväg och följ vägen ca 700 m till vändplan. Fastighetens västra del nås efter ca 120 m in på traktorväg (öster om vändplan). Från Nässjö och väg 40/31/47 kör in på västra infarten mot centrum. I Norrbodarondellen tag höger (skyltat bl.a. Trafikverket) mot Målen. Vid nästa rondell tag höger och strax höger igen (skyltning Lunnestorp). Fortsätt ca 7,5 km till Lunnestorp och vid gård tag vänster in på skogsbilväg (se vidare samma beskrivning som ovan).

Kontakt

bild_Sven-Eric
bild_Fredrik
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping

Liknande fastigheter