VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Trevlig gård i norra Småland!

Utefter grusvägen mellan Västorp och Edhult ligger Tällåsen, en trevlig fastighet med enskilt läge och möjlighet till mindre jord- och skogsbruk. Gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader ligger gemytligt med såväl skog som öppna marker i nära anslutning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
18,3 ha
Skogsmark:
10,4 ha
Åkermark:
2,3 ha
Betesmark:
3,7 ha
Myr/kärr/mosse:
0,8 ha
Berg/hällmark:
0,1 ha
Övrigmark:
1,0 ha
Virkesförråd:
3 386 m³sk
Boyta:
60 kvm
Fastighet:
Aneby Västorp 1:14
Tällåsen 1
57396 Tranås
Utgångspris

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-06-18, kl 17:00

Kontakt

bild_Fredrik
bild_Sven-Eric
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping
Aneby Västorp 1:14

Trevlig gård i norra Småland!

Utefter grusvägen mellan Västorp och Edhult ligger Tällåsen, en trevlig fastighet med enskilt läge och möjlighet till mindre jord- och skogsbruk. Gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader ligger gemytligt med såväl skog som öppna marker i nära anslutning.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört år 1875 (källa: fastighetsregistret) i timrad stomme på torpargrund. Boarea om 60 m², biarea om 4 m². Fasad av trä och tak av tegel. Vatten från grävd brunn/källa och avlopp till trekammarbrunn med infiltrering. Uppvärmning via eldstäder och direktverkande elradiatorer. Nedervåning: GROVINGÅNG med plastmatta samt tapetserade väggar, skivor i tak. Här finns kyl/frysskåp samt garderober. BADRUM med duschplats, toalett och tvättställ; våtrumsmatta och-tapet. KÖK med plastmatta, målade väggar och tak. Husqvarna järnspis, elspis med ugn från Elektro Helios. VARDAGSRUM med öppen spis, trägolv, tapetserade väggar samt vitmålat tak. HALLRUM/INGÅNG med trägolv, tapetserade väggar samt skivor i tak. TRAPPHALL med trägolv, tapetserade väggar samt skivor i tak. Övervåning: TRAPPHALL med trägolv, tapeter samt skivor i tak. RUM med trägolv, tapeter samt vitmålat tak. Kamin, Husqvarna 150, samt snedgarderober. Byggnaden genomgick en ganska omfattande renovering kring år 1990, då bl.a. utbyggnad skedde (grovingång samt badrum nedervåning), nytt avlopp samt ny skorsten.

Ladugård

Uppförd i stomme och fasad av trä med tak av plåt. Innefattar äldre fähusdel, hönshusdel, f.d. mjölkrum, loge och förvaringsutrymmen. Delvis hårdgjorda golv.

Bod

Vedbod i timrad stomme med tak av betongpannor.

Ängsladan

Stomme av trä med stående träpanel. Tak av plåt. Stampat jordgolv.

Pumphus

Pumphus med brunn/källa via lucka i golv. Innefattar två förrådsutrymmen. Stomme och fasad av trä och tak av plåt.

Jordkällare

Jordkällare i gjuten/murad stomme. Troligen uppförd under 1960-talet.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad i mars 2017 och har därför tillväxtberäknats en växtsäsong. Skogsmarken uppgår till 10,4 ha med ett virkesförråd om ca 3 400 m³sk (326 m³sk/ha) efter tillväxtberäkning. Gran är det dominerande trädslaget med 70 % av virkesvolymen, resterande fördelas på tall 20 % och löv 10 %. 3119 m³sk av virkesförrådet består av G2-, S1- eller S2-skog. Fastigheten har en god medelbonitet som är beräknad till 8,8 m³sk/ha/år.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är överlag bra markerade, där det utöver vanliga gränskäppar förekommer huggna gränsstenar med inhugget kvadratspår på toppen.

Jakt

Jakten är ej upplåten och tillfaller ny ägare på tillträdesdagen.

Inägomark

Fastighetens inägomark finns till största delen i anslutning till gårdscentrum och fördelar sig på 2,3 ha åkermark och 3,7 ha betesmark enligt bifogad skogsbruksplan. Den taxerade åker- och betesarealen uppgår till 5 respektive 2 ha. Inägomarken är ej upplåten.

Fiberkabel

Fiberkabel nergrävd via Askeryds byalag men ej inkopplat. För mer info se www.askerydnatet.se.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5000 kr

Övrigt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Skogligt läge i Smålands norra skogsbygder. Fastigheten är belägen ca 16 km från Aneby samt 22 km från Tranås.

Vägbeskrivning

Från Aneby: Ta väg 971/1048 österut mot Bordsjö. I Bordsjö sväng vänster/norrut mot Tranås efter ca 1,8 km sväng höger vid skylt "Västorp" efter ca 500 meter sväng vänster i Västorp, följ vägen ca 900 meter och ni är framme! Från Tranås: Följ väg 1047 söderut, efter ca 20 km sväng vänster vid skylt "Västorp" efter ca 500 meter sväng vänster i Västorp, följ vägen ca 900 meter och ni är framme!

Kontakt

bild_Fredrik
bild_Sven-Eric
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping

Liknande fastigheter