Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Vackert belägen gård i Ede, Hammerdal

Gården ligger vackert belägen med en härlig sjöutsikt vid foten av Edeberget, ca 3 km från Hammerdal. Gården omfattar ca 3 ha och här finns förutom bostadshuset, garage, timrade förråd och hundgård. Bostadshuset med en boyta på ca 158 m2 är i gott skick med omfattande renoveringar gjorda. Här bor du lantligt, med skog och mark in på knuten, samt även med närhet till service och skola i Hammerdal. Goda möjligheter till jakt samt båtplats i sjön nedanför. Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
3,0 ha
Inägomark:
3,0 ha
Boyta:
158 kvm
Fastighet:
Strömsund Ede 16:4, del av
Ede 140
83348 Hammerdal
Utgångspris

1 150 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Ede 16:4, del av

Vackert belägen gård i Ede, Hammerdal

Gården ligger vackert belägen med en härlig sjöutsikt vid foten av Edeberget, ca 3 km från Hammerdal. Gården omfattar ca 3 ha och här finns förutom bostadshuset, garage, timrade förråd och hundgård. Bostadshuset med en boyta på ca 158 m2 är i gott skick med omfattande renoveringar gjorda. Här bor du lantligt, med skog och mark in på knuten, samt även med närhet till service och skola i Hammerdal. Goda möjligheter till jakt samt båtplats i sjön nedanför. Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset byggdes år 1941 och är på 1 1/2 plan, uppfört på murad källare. Boarea 158 m² och biarea 9 m² (uppgifter enligt fastighetstaxeringen). Bjälklag och utvändig panel av trä. Tak av plåt, treglasfönster. Vattenburet uppvärmningssystem med kombipanna för ved/el kopplat till ackumulatortank. Fastigheten är ansluten till kommunalt VA nät. Sedan nuvarande ägare förvärvade huset 2007 har löpande renovering skett i form av tilläggsisolering, ny ytterpanel, byte av tak ock fönster samt invändig renovering . Entréplan består av hall, kontor, kök med vedkamin, matsal, vardagsrum med öppenspis, badrum med dusch (renoverat 2010). Nedgång till källaren från hallen. Trägolv genomgående i kök, matsal och vardagsrum med en takhöjd på 280 cm. Övervåningen består av hall, tre sovrum och lekrum/fd. kök med tillhörande skrubbar. Badrum med både badkar och dusch, renoverat 2017. Källarplan består av tvättstuga, pannrum, förråd, bakstuga med vedeldad bakugn. Utgång till gården. Fiber är beställd. Driftskostnader: VA: 4 200 kr Sotning: 1 680 kr Hushållsel: 6 000 kr Försäkring: 8 000 kr Renhållning: 800 kr Uppvärmning via ved. Totalt: ca 20 680 kr Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Traktorgarage

Traktorgarage/fd ladugård med en byggyta på ca 70 m² Dragport samt jordgolv. Brädfodrat 2017.

Timrad stuga

Timrad oinredd stuga med plåttak, uppförd på plintar.

Jordkällare

Två kammars jordkällare i sten.

Förråd

Timrat förråd med plåttak.

Kallgarage

Kallgarage med plåttak och grusgolv.

Carport

Carport med plåttak.

Hundgård

Rastgård med hundkoja.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Jakt

Jakt inom Ede vvo om ca 8 000 ha.

Visning

Visning efter överenskommelse. För tidsbokning kontakta assistent Bengt Wiklander på tel: 070-681 23 72.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Vissa av bilderna i försäljningsmaterialet är ej tagna på fastigheten. ​

Energideklaration

Energideklaration är utförd, finns att inhämta hos fastighetsmäklaren.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Strömsund Ede 16:4 om ca 3 ha. Området kommer att bilda egen fastighet genom avstyckning. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet. Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Gällande ovanstående område av fastigheten Ede 16:4 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/ gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet. Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Båtplats

Enligt säljaren finns goda möjligheter till båtplats nere vid sjön.

Områdesbeskrivning

Ede är en vackert belägen by Hammerdals socken i Strömsunds kommun, Jämtlands län. Byn ligger vid Länsväg 344 och vid Edessjön, cirka tre kilometer söderut från Hammerdal. Befolkningsmängd 2015 64 personer. I centralorten Hammerdal finner du Skola, butiker och pizzeria, gatukök m.m.. Hammerdal är känt för driftiga företagare med aktivt näringsliv som betongindustri, träindustri och många småföretag

Kommunikationer

Buss eller bil

Vägbeskrivning

Om du kommer från Östersund svänger du höger vid ICA Nära i Hammerdal. Efter tre km är du framme vid fastigheten. Det är 6,5 mil till Östersund i söder och 3,5 mil till Strömsund i norr.

Kartor över fastigheten

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter