Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Slädene 3 ha

Välkommen till ett lantligt boende i en skogsglänta c:a 2 mil sydväst om Lidköping. Försäljningen avser del av fastighet och utgörs av totalt c:a 3 ha varav 2,2 ha skogsmark med ett virkesförråd om 721 m³sk samt en mindre beteshage. Bostadshus från 1960-talet i 1½-plan med hel källare. Garage och uthus.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
3,0 ha
Skogsmark:
2,2 ha
Småhusmark lantbruk:
0,7 ha
Betesmark:
0,1 ha
Boyta:
90 kvm
Fastighet:
Vara Slädene 9:5
Måns Olofsgården 9
534 90 Vara
Utgångspris

600 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara
Vara Slädene 9:5

Slädene 3 ha

Välkommen till ett lantligt boende i en skogsglänta c:a 2 mil sydväst om Lidköping. Försäljningen avser del av fastighet och utgörs av totalt c:a 3 ha varav 2,2 ha skogsmark med ett virkesförråd om 721 m³sk samt en mindre beteshage. Bostadshus från 1960-talet i 1½-plan med hel källare. Garage och uthus.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset byggdes i början av 1960-talet och är uppfört med trästomme på källargrund samt har tak av lertegel. Fasaden är av liggande och stående träpanel. Fönstren är av typen kopplade 2-glas. Uppvärmning via äldre kombipanna Biomax samt ackumulatortank om 500 l. Uppvärmning sker nu med olja. Oljetank om 2 250 l. Enskilt vatten från borrad brunn och enskilt avlopp med trekammarbrunn utan efterföljande rening. Några större renoveringar är inte utförda. Planlösning: Ingång till hall med trappa till övre plan. Från hallen nås vardagsrummet till vänster och rakt fram finns ett allrum. Från hallen nås också köket som är utrustat med spis, fläkt, kylskåp och liten frys samt badrummet med tvättställ, wc och badkar. Övre plan består av allrum, sovrum, toalett och förråd. Källaren inrymmer passage, rum med hydrofor, förrådsutrymmen, pannrum, där det också finns en tvättmaskin och snickarbod/torkrum. Boarean uppgår till 90 m² och biarean till 23 m² enligt taxeringsinformationen. Observera att rampen till entrén ej ingår i försäljningen. Driftskostnad Antal personer i hushållet: 1 st. Total driftskostnad: 34 126 SEK /år. I detta ingår följande kostnader: Uppvärmning: 23 000 SEK/år. Avser 2 m³ olja. Hushållsel:5 600 SEK /år Avlopp: 912 SEK /år. Renhållning: 1 088 SEK /år. Sotning: 468 SEK /år. Försäkring: 3 058 SEK /år.

Garage

Byggnaden är uppförd i trä och har plåttak, tre portar i trä samt en gångdörr.

Övriga ekonomibyggnader

På fastigheten finns också uppfört en vedbod och ett uthus i äldre skick.

Skogsmark

En skogsuppskattning är upprättad av Sten Nilsson i maj 2018. Skogsmarken utgörs av ett grandominerat skifte om c:a 2,2 ha i anslutning till bostadshuset. Enligt uppskattningen uppgår det totala virkesförrådet till 721 m³sk. Trädslagsfördelningen utgörs av 15 % tall och 85 % gran. Det genomsnittliga virkesförrådet uppgår till 328 m³sk/ha. Huggningsklasser: G1 (gallringsskog) - 0,5 ha. S1 (slutavverkningsbar skog) -1,7 ha. Se vidare i bifogad skogsuppskattning.

Betesmark

C.a 0,13 ha betesmark som ligger längs vägen, strax norr om bostaden.

Övrig mark

Övrig mark, c.a 0,7 ha utgörs av tomtmark och vägar mm.

Areal

Den totala arealen uppgår till c:a 3 ha. Observera att den angivna arealen är framtagen genom uppmätning på fastighetskarta och att den slutliga arealen kommer att fastställas i samband med kommande lantmäteriförrättning. Se bifogad kartskiss.

Inteckningar

Inteckningar ingår ej i överlåtelsen.

Fastighetsbildning

Det aktuella försäljningsobjektet utgör del av en större lantbruksfastighet. Området kommer att bilda en egen fastighet genom avstyckning. Inga kostnader rörande lantmäteriförrättningen belastar köparen. Köpare och säljare skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kommer att bestämmas vid förrättningen. Äganderätt kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Städning

Bostadshuset lämnas utrymt och grovstädat. Ekonomibyggnader lämnas grovstädade.

Visning

För visning av fastighetens byggnader var vänlig boka visningstid med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Övrig information

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara

Liknande fastigheter