VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsgård intill Öreälven

LRF Konsult - Landets största förmedlare av jord och skogsfastigheter - kan med stort nöje presentera denna skogsgård i Högås, Bjurholm. Fastigheten består av fyra skogsskiften väster om Bjurholm alldeles intill Öreälven. Gårdscentrum är uppbyggt längs älvens bördiga dal. Förutom mangårdsbyggnad från 1927 finns en mindre ladugård, två garage, en timrad lada och en mindre förrådsbyggnad. Älg och småviltsjakt i Nya Balbergets VVO 1779 ha! Skogsbruksplanen är visar på ett uppskattat virkesförråd om ca 4950 m³sk, varav ca 2000 m³sk är S2-skog. - Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,7 m³sk per ha. - 48,6 ha av totalt 60,3 ha (81%) är produktiv skogsmark! Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström för mer information 070 368 45 21!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
60,3 ha
Skogsmark:
48,6 ha
Berg/hällmark:
6,3 ha
Åkermark:
4,2 ha
Väg och kraftledning:
0,8 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Virkesförråd:
4 948 m³sk
Boyta:
133 kvm
Antal rum:
6 st
Fastighet:
Bjurholm Högås 1:28 samt 1:37
Högås 140
91692 Bjurholm
Utgångspris

1 850 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-07-31, kl 12:00

Kontakt

bild_Robin
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Bjurholm Högås 1:28 samt 1:37

Skogsgård intill Öreälven

LRF Konsult - Landets största förmedlare av jord och skogsfastigheter - kan med stort nöje presentera denna skogsgård i Högås, Bjurholm. Fastigheten består av fyra skogsskiften väster om Bjurholm alldeles intill Öreälven. Gårdscentrum är uppbyggt längs älvens bördiga dal. Förutom mangårdsbyggnad från 1927 finns en mindre ladugård, två garage, en timrad lada och en mindre förrådsbyggnad. Älg och småviltsjakt i Nya Balbergets VVO 1779 ha! Skogsbruksplanen är visar på ett uppskattat virkesförråd om ca 4950 m³sk, varav ca 2000 m³sk är S2-skog. - Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,7 m³sk per ha. - 48,6 ha av totalt 60,3 ha (81%) är produktiv skogsmark! Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström för mer information 070 368 45 21!

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Äldre hus från 1927 med historia bl.a som lanthandel. Skicket är äldre, men fräscht. Huset renoverades på 19800-talet. Då sattes ny träpanel och det tilläggsisolerades. Det sattes även in nya fönster på övervåningen (treglas). I början av 1990-talet plåtskoddes murstocken.

Ladugård

F d ladugård där endast stalldelen är kvar från den ursprungliga byggnaden. Efter att log-delen rasade på 80-talet byggdes det till en verkstad/garage/förråd. Används i dagsläget mest som förråd. Stommen är i timmer och taket i plåt.

Garage

Vinterbonat garage byggt 1992. Betongplatta, Crawford-port. El finns indraget.

Handtimrad lada

Äldre handtimrad lada i anslutning till ladugård och garage.

Garage vid allmän väg

Garagebyggnad vid den allmänna vägen, precis i början av uppfarten till gården. Stomme i trä. Plåttak.

Förrådsbyggnad

Äldre byggnad om ca 85 kvm med vind. Används idag mest som förråd. Tillbyggd hundgård.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2014- 10. Den är uppräknad till 2018 med den tillväxt som angetts i planen. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 60,3 ha med ett virkesförråd om 4 948 m3sk varav ca 2000 m3sk är S2-skog. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, skogens ålder, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bjurholms Kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västerbottens län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa: (SeSverige).

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av bostadsbyggnader sker på utsatta visningstider eller i samråd med ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström. VISNING 2018-07-24 17:00 - Kontakta Robin Lindström för anmälan.

Jakt

Älgjakt och småvilt i "Nya Balbergets VVO" . Viltvårdsområdet jagar på en totalareal om ca 1779 ha.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 45000 kr

Övrigt

Stenbrott/ täkt beläget på Västra Ålidbergets västra sida, 110 x 100 m.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakt

bild_Robin
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter