VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Åkermark på Listarumsåsen

Åkermark om ca 6 ha i ett skifte, beläget på Listarumsåsen som ligger mellan Smedstorp och Onslunda. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
TOMELILLA SMEDSTORP 33:6
Smedstorp, Åkermark
Smedstorp
Utgångspris

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-08-10

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
TOMELILLA SMEDSTORP 33:6

Åkermark på Listarumsåsen

Åkermark om ca 6 ha i ett skifte, beläget på Listarumsåsen som ligger mellan Smedstorp och Onslunda. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet.

Åkermark

Åkermark i 1 skifte om ca 6 ha. Delvis uppdelat av stenröse.

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad. Skriftlig överenskommelse finns undertecknad, gällande att arrendatorn avträder arrendet 2019-03-13.

Stödrätter

Stödrätter följer med marken.

Brukande av marken

Höstvete och vall är idag insått på åkermarken. Köpare ges tillgång till att bruka åkermarken från och med 2019-03-14. Arrendekontrakt, mellan köpare och säljare, kommer att tecknas i samband med kontraktsskrivningen, detta för att reglera det fall att lantmäteriförrättningen ej är klar 2019-03-14.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten och köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Lantmäteriförrättning uppskattas till att ta ca 1 år.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter