VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
43 ha i Torsvid

Jord- och skogsfastighet bebyggd med ekonomibyggnad belägen i Torsvid strax söder om Gullspång. Fastighetens totala areal uppgår till 43,4 ha varav 13,3 ha utgörs av inägomark och 27,4 ha skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 2 860 m³sk. Fastigheten har en stor andel yngre skog med hög tillväxt. Jakt och fiskerätt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
43,4 ha
Skogsmark:
27,4 ha
Inägomark:
13,3 ha
Övrigmark:
2,7 ha
Virkesförråd:
2 860 m³sk
Fastighet:
Gullspång Torsvid 4:9
Torsvid
Gullspång
Utgångspris

2 350 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-08-08

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde
Gullspång Torsvid 4:9

43 ha i Torsvid

Jord- och skogsfastighet bebyggd med ekonomibyggnad belägen i Torsvid strax söder om Gullspång. Fastighetens totala areal uppgår till 43,4 ha varav 13,3 ha utgörs av inägomark och 27,4 ha skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 2 860 m³sk. Fastigheten har en stor andel yngre skog med hög tillväxt. Jakt och fiskerätt.

Byggnader

Ladugård

Inom fastigheten finns en ladugård uppförd i trä med stensatt djurdel under tak av eternit. Byggnaden är tillbyggd med ett enklare snedskjul i trä med plåttak och jordgolv. Äldre fähusdel och loge. Enskilt vatten finns.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 27,4 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 860 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 104 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 9 och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 161 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 3% tall, 59% gran och 38% löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 913 m³sk. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2017 av Lars Densborn.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. Säljaren önskar arrendera kvar jakten.

Åkermark

Ca 10,8 ha stödberättigad åkermark fördelad på flera skiften. Varierande jordar som saknar systemtäckdikning.

Betesmark

Ca 2,5 ha betesmark som ej är berättigad till stödrätter.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarade den angivna stödberättigande åkerarealen. Stödrätterna ska överföras till köparen i god inför 2019 års SAM-ansökan. ​

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtad från skogsbruksplan. Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 43,548 ha. Arealuppgifterna enligt taxeringen uppgår till 44 ha fördelat på 24 ha skog, 12 ha åker, 6 ha bete och 2 ha övrig mark. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Visning

Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga objektet. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 590000 kr

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde

Liknande fastigheter