VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård och skog i Orsa

Mindre gård om 10 ha med bra läge i Stenberg ca 2 km från Orsa centrum. Utsikt över Orsasjön. Nära till ishall och ridklubb. 1½-planshus, två förrådsbyggnader, utedass samt en jordkällare. Gårdsskifte om ca 1,2 ha naturtomt. Entréplan med liten hall, kök samt vardagsrum med kakelugn. Övre plan består av två sovrum med kokspis och kamin. Vatten från förening samt enklare äldre brunn för spillvatten. Renoveringsbehov föreligger. Två fastighetsbeteckningar om totalt ca 10 ha varav 8,5 produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1209 m³sk. Andel i Orsa Besparingsskog som ger bidrag till bl.a. skogsvård, vägar och viss djurhållning. Jakträtt inom Orsa södra viltvårdsområde om ca 14000 ha. möjlighet till jakt på Orsa Besparingsskog. Utgångspris: 700 000 SEK. Möjlighet till uppdelad försäljning. Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
9,9 ha
Skogsmark:
8,5 ha
Skogsimpediment:
1,3 ha
Småhusmark lantbruk:
0,1 ha
Virkesförråd:
1 209 m³sk
Boyta:
68 kvm
Fastighet:
Orsa Stenberg 63:5, 20:9
Stenbergsvägen 29
79433 Orsa
Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

635 000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Orsa Stenberg 63:5, 20:9

Gård och skog i Orsa

Mindre gård om 10 ha med bra läge i Stenberg ca 2 km från Orsa centrum. Utsikt över Orsasjön. Nära till ishall och ridklubb. 1½-planshus, två förrådsbyggnader, utedass samt en jordkällare. Gårdsskifte om ca 1,2 ha naturtomt. Entréplan med liten hall, kök samt vardagsrum med kakelugn. Övre plan består av två sovrum med kokspis och kamin. Vatten från förening samt enklare äldre brunn för spillvatten. Renoveringsbehov föreligger. Två fastighetsbeteckningar om totalt ca 10 ha varav 8,5 produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1209 m³sk. Andel i Orsa Besparingsskog som ger bidrag till bl.a. skogsvård, vägar och viss djurhållning. Jakträtt inom Orsa södra viltvårdsområde om ca 14000 ha. möjlighet till jakt på Orsa Besparingsskog. Utgångspris: 700 000 SEK. Möjlighet till uppdelad försäljning. Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Byggnader

Bostadshus

1½-plans hus med tegeltak, torpargrund och 2-glasfönster. Vatten från förening samt enklare äldre avloppsbrunn för spillvatten. Direktverkande el och eldstäder som uppvärmning. Renoveringsbehov föreligger.

Uthus

Mindre lada med två rum varav ena är idag vedbod.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2018 av skogsfirma Per Rapp. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 9,9 ha varav 8,5 ha är produktivskogsmark. men ett virkesförråd om ca 1209m³sk. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Naturvärden

Det finns ett registrerat naturreservat på ca 0,2 ha (26) som förvaltas av Orsa kommun. Inga ytterligare höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Orsa södra viltvårdsområde om ca 14000 ha Kontaktperson för jakten är Lars-Åke Hanser 0250-353 07. Vid köp av båda fastigheterna ges även möjlighet till jakt på Orsa Besparingsskog. Läs mer på www.orsabesparingsskog.se.

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa fiskevårdsområde: http://www.ofvo.nu

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet och förvärvstillstånd beviljats

Friskrivning

Fastigheten kommer säljas med en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Fastigheten säljs i det skick den är i på kontraktsdagen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 80000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter