VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog Nordmaling 122 ha!

LRF Konsult - Landets största förmedlare av jord och skogsfastigheter - kan med stort nöje presentera denna obebyggda skogsfastighet i Tallberg, Nordmaling! Fastigheten är otroligt växtlig sett till dess geografiska belägenhet i Norrland, med en uppskattad bonitet på 4,1 m³sk per ha. Total nio skiften belägna nordväst om Nordmaling. Gott om vägar för att ta sig till och från skiftena! Skogsbruksplanen som är upprättad 2018 visar på ett uppskattat virkesförråd om ca 9454 m³sk varav ca 6294 m³sk S1 och S2-skog. Dominerande träslag är gran (51%). - Totalt ca 122,2 ha varav ca 104,4 ha produktiv skogsmark. - Medelvirkesförrådet uppgår till 91 m³sk per hektar. - Jakt i Tallbergslidens VVO 3172 ha. - Goda drivningsförhållanden! Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström för mer information robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt 070-3684521

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
122,2 ha
Skogsmark:
104,4 ha
Skogsimpediment:
17,0 ha
Åkermark:
0,8 ha
Virkesförråd:
9 454 m³sk
Fastighet:
Nordmaling Tallberg 5:1

Utgångspris

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-16

Kontakt

bild_Robin
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Nordmaling Tallberg 5:1

Skog Nordmaling 122 ha!

LRF Konsult - Landets största förmedlare av jord och skogsfastigheter - kan med stort nöje presentera denna obebyggda skogsfastighet i Tallberg, Nordmaling! Fastigheten är otroligt växtlig sett till dess geografiska belägenhet i Norrland, med en uppskattad bonitet på 4,1 m³sk per ha. Total nio skiften belägna nordväst om Nordmaling. Gott om vägar för att ta sig till och från skiftena! Skogsbruksplanen som är upprättad 2018 visar på ett uppskattat virkesförråd om ca 9454 m³sk varav ca 6294 m³sk S1 och S2-skog. Dominerande träslag är gran (51%). - Totalt ca 122,2 ha varav ca 104,4 ha produktiv skogsmark. - Medelvirkesförrådet uppgår till 91 m³sk per hektar. - Jakt i Tallbergslidens VVO 3172 ha. - Goda drivningsförhållanden! Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström för mer information robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt 070-3684521

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, skogens ålder, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

Skifte 5 avd 8 totalt 1,8 ha markbereds i år och planteras under 2019 Skifte 6 avd 3 totalt 1 ha markbereds i år och planteras under 2019 Skifte 9 avd 5 planteras under 2018 Allt arbete utförs av Norra Skogsägarna enl avtal

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Tallbergslidens VVO 3172 ha. Jakträtten till fastigheten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Visning

På objektets informationssida på LRF Konsults hemsida finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen. Fastigheten undersöks med fördel på egen hand.

Vägförening

Fastigheten har del i Ålidåsens väg förenig, totalt om 8,02%. Se mer om detta under bifogade filer längre ned.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Kontakt

bild_Robin
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter