Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Vedum 33 ha

Nu ges tillfälle att förvärva en jordbruksfastighet, belägen strax utanför Vedum tätort. Den totala arealen uppgår till c:a 33 ha fördelat på 26 ha åkermark, 4 ha skogsmark och 2 ha betesmark. Gårdens byggnadsbestånd utgörs av ett äldre 1½-plans bostadshus samt ladugård och flera mindre ekonomibyggnader.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
33,2 ha
Skogsmark:
3,8 ha
Åkermark:
26,0 ha
Betesmark:
2,0 ha
Övrigmark:
1,4 ha
Boyta:
130 kvm
Fastighet:
Del av Vara Vedum 7:98
Stommen 3
534 61 Vedum
Utgångspris

3 800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara
Del av Vara Vedum 7:98

Vedum 33 ha

Nu ges tillfälle att förvärva en jordbruksfastighet, belägen strax utanför Vedum tätort. Den totala arealen uppgår till c:a 33 ha fördelat på 26 ha åkermark, 4 ha skogsmark och 2 ha betesmark. Gårdens byggnadsbestånd utgörs av ett äldre 1½-plans bostadshus samt ladugård och flera mindre ekonomibyggnader.

Byggnader

Bostadshus

​Bostadshus i äldre skick med nybyggnadsår från 1911. Huset byggdes till och renoverades på 60-talet. Byggnaden är uppförd med timmerstomme på torpargrund och har fasad av eternit samt betongtegel på taket. Fönstren är av typen kopplade 2-glas samt perspektivfönster. Tillbyggnaden är uppförd på betongplatta och har en murad stomme. Uppvärmning sker via jordvärme med värmepump Thermia Diplomat 10 samt brinéslingor om c:a 500 m. Enskilt vatten från grävd brunn. Enskilt avlopp med trekammarbrunn och efterföljande rening via Biorock markbädd på burk med pumpbrunn. Renoveringar: Huset renoverades och byggdes till på 60-talet. 2010 installerades jordvärme. 2014 installerades nytt avlopp. Planlösning: Nedre plan inrymmer grovingång till pannrum/förråd/tvättstuga med tvättmaskin. Hall. Badrum med toalett, handfat och badkar. Kök utrustat med spis, fläkt, kyl/frys och diskmaskin. Allrum. Huvudentré samt finrum i två delar. Övre plan fördelar sig över hall,toalett i äldre skick som ej används. Tre sovrum varav ett med utgång till balkong, samt klädkammare/förrådsutrymmen. Boarean uppgår till 130 m² enligt taxeringsinformationen. Driftskostnad: Observera att bostadshuset varit obebott i c:a 2 år och driftskostnaden är beräknad med de förutsättningarna. Bostadshuset har varit uppvärmt till c:a 15 gr C. Total driftskostnad 16 030 SEK fördelat på: Uppvärmning: 11 200 SEK/år. Avser c:a 6 000 kWh. Avlopp: 900 SEK/år. Renhållning: 1 360 SEK/år. Försäkring: 2 570 SEK/år. Avser fullvärdesförsäkring för bostadshuset. Kostnaden för försäkring av ekonomibyggnaderna uppgår till 5 179 SEK/år, ingår ej i driftskostnaden ovan. I kostnaden för uppvärmning ingår även hushållsel. Energideklaration är f.n. ej upprättad.

Brygghus

Byggnaden är uppförd i trä och taket är belagt med pannor av lertegel. Inrymmer visthusbod, potatiskällare, snickarbod och loft.

Magasin

Byggnad uppförd i trä med plåtbeklädda väggar och yttertak av lertegel. Magasinet är vidbyggt med en vagnbod som har tak av plåt.

Övriga ekonomibyggnader

På fastigheten finns också uppfört äldre ekonomibyggnader av enklare karaktär såsom uthus med hönshus/garage/vedbod, äldre smedja, vagnslider och jordkällare.

Åkermark

Totalt c:a 26 ha åkermark där jordarten i huvudsak utgörs av lerjord med tillfredsställande, äldre dränering. Åkermarken överlåts med träda.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna åkerarealen. Observera att ett block är delat med annan fastighet, varför en viss mindre avvikelse av den stödberättigade arealen kan förekomma.

Betesmark

Totalt c:a 2 ha betesmark fördelat på flera områden. Betesmarken är ej stödberättigad.

Övrig mark

Övrig mark består av gårdscentrum, tomtmark, åkerholmar, vattendrag och vägar mm.

Skogsmark

En skogsuppskattning är upprättad av Sten Nilsson i juni 2018. Fastigheten omfattas av totalt c:a 3,8 ha produktiv skogsmark. Enligt uppskattningen uppgår det totala virkesförrådet till 724 m³sk. Trädslagsfördelningen utgörs av 12 % gran och 88 % löv. Virkesförrådet uppgår till 190 m³sk/ha. Huggningsklasser: G1 3,3 ha. S2 0,5 ha. Se vidare i bifogad skogsuppskattning.

Jakt

Jakträtten övergår till Köparen tillträdesdagen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är framtagna genom mätning på fastighetskarta samt för åkerarealen enligt Jordbruksverkets blockkarta. Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 33,6337 ha.​ Därav avgår c:a 0,4 ha som ej ingår i överlåtelsen, se vidare under rubrik "område som ej ingår i försäljningen". Arealerna enligt fastighetstaxeringen uppgår till 33 ha fördelat på 5 ha skog, 25 ha åker, 3 ha bete och 1 ha övrig mark.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Område som ej ingår i försäljningen

Ett område om c:a 0,4 ha ingår ej i försäljningen, se markering på bifogad fastighetskarta. Området skall regleras till fastigheten Vedum 7:37. Lantmäteriförrättning pågår och förrättningen förväntas vara klar sommaren 2019. Tillträde kan ske först efter det att Lantmäteriförrättningen är registrerad.

Visning

För visning av fastighetens byggnader var vänlig boka visningstid med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Städning

Bostadshuset lämnas utrymt och grovstädat. Ekonomibyggnader lämnas grovstädade.

Tillträde

Tillträde kan ske först efter det att pågående Lantmäteriförrättning är registrerad, vilket beräknas till sommaren 2019. Se vidare under rubrik "område som ej ingår i försäljningen".

Skogsinformation

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara

Liknande fastigheter