VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och jakt söder om Vansbro

Tre obebyggda skogsfastigheter bestående av ett skifte vardera. Totalt ca 23 ha varav ca 22 ha produktiv skogsmark. Skiftena ligger i Mellanvakern, intill fäboden Vakerskogen och intill Gräddsjön. Virkesförråd om ca 1 400 m³sk varav ca 800 m³sk uppnått avverkningsbar ålder. Medelboniteten är ca 5,4 m³sk per ha och år. Möjlighet till jakt i Dala Järna Östra Jaktvårdsförening, ca 30 000 ha. Säljes tillsammans eller var för sig. Försäljningssätt: Öppen budgivning. Utgångspriser: Mellanvakern 1:3, 12,5 ha, 350 000 SEK SÅLD Vakerskogen 8:15, 2,7 ha, 75 000 SEK SÅLD Brindåsen 1:14, 8,1 ha 250 000 SEK

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
22,8 ha
Skogsmark:
22,3 ha
Myr/kärr/mosse:
0,2 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Virkesförråd:
1 420 m³sk
Fastighet:
Vansbro Mellanvakern 1:3, Vakerskogen 8:15, Brindåsen 1:14
Skogsfastighet
Utgångspris

250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-09-28, kl 14:00

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Vansbro Mellanvakern 1:3, Vakerskogen 8:15, Brindåsen 1:14

Skog och jakt söder om Vansbro

Tre obebyggda skogsfastigheter bestående av ett skifte vardera. Totalt ca 23 ha varav ca 22 ha produktiv skogsmark. Skiftena ligger i Mellanvakern, intill fäboden Vakerskogen och intill Gräddsjön. Virkesförråd om ca 1 400 m³sk varav ca 800 m³sk uppnått avverkningsbar ålder. Medelboniteten är ca 5,4 m³sk per ha och år. Möjlighet till jakt i Dala Järna Östra Jaktvårdsförening, ca 30 000 ha. Säljes tillsammans eller var för sig. Försäljningssätt: Öppen budgivning. Utgångspriser: Mellanvakern 1:3, 12,5 ha, 350 000 SEK SÅLD Vakerskogen 8:15, 2,7 ha, 75 000 SEK SÅLD Brindåsen 1:14, 8,1 ha 250 000 SEK

Skogsuppgifter

Över fastigheterna finns en skogsbeskrivning upprättad i september 2014 av Ove Matsson. Enligt skogsbeskrivningen omfattar skogsmarken ca 22,3 ha med ett virkesförråd om ca 1 420 m³sk, i huvudsak ungskog och skog i slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till ca 5,4 m³sk per ha och år. Tillväxtframskrivning är utförd till och med 2018 års tillväxt i pcSKOG av LRF Konsult. Skogsbeskrivningen är upprättad med gängse metoder för skogsinventering och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbeskrivningen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

Mellanvakern 1:3 ligger ca 19 km söder om Vansbro intill sjön med namnet Mellanvakern. Vakerskogen 8:15 ligger ca 26 km söder om Vansbro intill fäboden med namnet Vakerskogen. Brindåsen ligger ligger ca 26 km söder om Vansbro intill sjön med namnet Gräddsjön. För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Taxeringsvärde

Då objekten är samtaxerade med fler fastigheter kan inget taxeringsvärde redovisas för objekten.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Skogens Pärlor finns en äldre färdväg registrerad som berör Brindåsen 1:14. Inga ytterligare forn- och kulturlämningar fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Möjlighet till jakt i Dala Järna Östra Jaktvårdsförening på ca 30 000 ha. Kontaktperson är Karl-Gunnar Johansson, Vansbro, 070-690 16 81.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Järna Fiskevårdsområde. Läs mer om fisket på www.laget.se/Vansbrofiske/Page/201057.

Dokumentation av budgivare

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Budförteckning

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetsmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckningen till köpare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter