Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Idvattnet, Vilhelmina

Fastigheten ligger norr om byn Idvattnet i Vilhelmina kommun. Merparten av virkesförrådet återfinns i huggningsklass S1- och S2-skog. - Bostadsbyggnader saknas. - Skogsbruksplanen visar totalt 126,8 ha varav 83,8 ha produktiv skogsmark. - Totalt 8 600 m³sk. - 5 250 m³sk S1- och S2- Skog. - 1 700 m³sk G1-skog. -Jakt i Idvattnets jaktklubb som jagar på 5 087 ha .

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
126,8 ha
Skogsmark:
83,8 ha
Skogsimpediment:
41,1 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Vatten:
1,5 ha
Virkesförråd:
8 600 m³sk
Fastighet:
VILHELMINA IDVATTNET 2:28
Idvattnet
91299 Vilhelmina
Utgångspris

1 690 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Kontakt

bild_Steve
bild_Erik
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele
VILHELMINA IDVATTNET 2:28

Skogsfastighet i Idvattnet, Vilhelmina

Fastigheten ligger norr om byn Idvattnet i Vilhelmina kommun. Merparten av virkesförrådet återfinns i huggningsklass S1- och S2-skog. - Bostadsbyggnader saknas. - Skogsbruksplanen visar totalt 126,8 ha varav 83,8 ha produktiv skogsmark. - Totalt 8 600 m³sk. - 5 250 m³sk S1- och S2- Skog. - 1 700 m³sk G1-skog. -Jakt i Idvattnets jaktklubb som jagar på 5 087 ha .

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad Erik Westman LRF Konsult AB, juli 2018. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 83,8 ha med ett virkesförråd om 8 600 m3sk varav ca 300 m3sk är R2-skog , 1 700 m3sk är G1-skog, 950 m3sk är S1-skog, 4 300 m3sk är S2-skog samt 1 340 m3sk är S3-skog.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Läge

Fastigheten är belägen ca 2,5 mil sydöst om Vilhelmina tätort. (Se översiktskarta) Den består utav två skiften som delas av Torvsjöån. Fastigheten har även del i ett samägt skifte genom ett område beläget ca 8 km öster om byn Idvattnet. Området är idag myrmark.

Jakt

Ingår i Idvattnets jaktklubb som jagar på 5 087 ha enligt Länsstyrelsen AC-län.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Vilhelmina kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Avdelning 15, 16 och 18 i Skogsbruksplanen är registrerade som sumpskog av Skogsstyrelen. Källa SeSverige.

Kontakt

bild_Steve
bild_Erik
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele

Liknande fastigheter