VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Fin skogsgård på 480 ha

Skogsgård på 480 ha belägen i Kläppsjö utanför Junsele. Produktiv skogsmark 410 ha med ett virkesförråd på 42 900 m³sk. Välskötta byggnader som är vackert belägna med utsikt över sjön.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
479,5 ha
Skogsmark:
409,7 ha
Skogsimpediment:
59,3 ha
Åkermark:
3,6 ha
Småhusmark lantbruk:
0,1 ha
Väg och kraftledning:
4,9 ha
Vatten:
1,9 ha
Virkesförråd:
42 944 m³sk
Fastighet:
Sollefteå Kläppsjö 1:23
Kläppsjö 315
88037 Junsele
Utgångspris

11 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

8 000 000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Peter
LRF Konsult Sollefteå
Storgatan 106
881 40 Sollefteå
Sollefteå Kläppsjö 1:23

Fin skogsgård på 480 ha

Skogsgård på 480 ha belägen i Kläppsjö utanför Junsele. Produktiv skogsmark 410 ha med ett virkesförråd på 42 900 m³sk. Välskötta byggnader som är vackert belägna med utsikt över sjön.

Byggnader

Bostadsbyggnad (det röda)

Mycket fint läge. Byggnaden är uppförd i timmerstomme. Huset har löpande renoverats under åren. Direktverkande el. Treglasfönster. Eget djupborrat vatten. Eget avlopp. Bottenvåning Hall. Mindre badrum. Kök med braskamin. Stort sovrum. Vardagsrum med fint trägolv. Kakelugn (fungerar ej). Övervåning Stort fint allrum med vacker utsikt över sjön. Stort sovrum. Två förråd på sidorna. Boyta enligt försäkringsbrev 141 kvm.

Bostadshus (det vita)

Fint hus med den gamla stilen bevarad. Timmerstomme. Alla fönster är bytta till treglas. Elen är utbytt. Elradiatorer. Bottenvåning Hall. Kök. Kammare. Litet badrum. Sal med kakelugn (ej eldningsbar). Kammare med kakelugn (vet ej om den fungerar). Litet rum i farstu. Övervåning Hall. Stort sovrum med kamin och utsikt mot sjön. Förråd. Kallvind. Byggnadsarea enligt försäkringsbrev 132 kvm.

MASKINHALL, TVÄTTSTUGA OCH BASTU

Stor maskinhall byggd 1999 med hög takhöjd för att kunna köra in exempelvis en traktor. Byggnadsarea enligt försäkringsbrev 128 kvm. I maskinhallen finns både tvättstuga, bastu, dusch och toalett. Treglasfönster. Byggnadsarea enligt försäkringsbrev 50 kvm.

Bryggstuga

Plåttak, treglasfönster. Bakugnen fungerar ej. Liten jordkällare under byggnaden. Byggnadsarea enligt försäkringsbrev 50 kvm.

Maskinhall

Med hög takhöjd och öppen front uppförd 2001. Byggnadsarea enligt försäkringsbrev 50 kvm.

Timmerhärbre

Byggnadsarea enligt försäkringsbrev 50 kvm.

Källarbod

Med en fungerande jordkällare där det finns belysning och elradiator. Byggnadsarea enligt försäkringsbrev 50 kvm.

Ladugård

Följande tre byggnadsdelar är sammanbyggda ​ Tröskloge Byggnadsarea enligt försäkringsbrev 115 kvm. Renoverades 1995 med en ny grund. Loge (vidbyggd med ladugård) Byggnadsarea enligt försäkringsbrev 100 kvm. Renoverades 1995 med en ny grund och förstärkning med limträbalkar. F.d ladugård med vidbyggd loge Byggnadsarea enligt försäkringsbrev 204 kvm. Byggnaderna används som förråd och vedbod. Samtliga byggnader bra underhållna med bl.a nya plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2018 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Geografiska och biologiska förutsättningar Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Boniteterna är relativt goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet varierar från ca 260 till ca 420 m uppe på Rödmyrberget. Skogstillstånd Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 60 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog. Ungefär 15 %, (62 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 11 000 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 14 %, (58 ha). Avverkning Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 7 500 m³sk under planperioden. Detta ligger under tillväxten på fastigheten. Skogsvård Det finns en del röjning som behöver göras under planperioden och även återväxtkontroll på en del avdelningar. Naturvärden Det finns inga nyckelbiotoper registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten men en avdelning är klassat som Naturvärde. Andelen N-mark är 5,1 % av arealen dvs över de 5 % som krävs vid certifiering. 14 avdelningar har fått målklassen NO (Naturvård orört) Fornminnen Inga fornminnen är hittade på fastigheten.

Inledning

Fastigheten Kläppsjö 1:23 är en skogsgård belägen i Junsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av tre skiften med totalt ca 410 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 42 900 m³sk, med en stor andel gallringsskog.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kläppsjö ca 10 mil nordost om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskartor samt våra skyltar.

Gallring

En gallring på avdelning 97, 94 samt del av 91 har sålts till SCA, beräknad volym cirka 210 m³ fub. Nettot från gallringen tillfaller köparen av fastigheten. Volymen som ska gallras har inte räknas bort från skogsbruksplanen.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd. Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Kläppsjö viltvårdsområde på 6 900 ha. Årets tilldelning är 10 vuxna och 5 kalvar. Jakträtten övergår på tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten ingår i Kläppsjövägarnas vägsamfällighetsförening som omfattar ett flertal vägar, utdebitering enligt andelstal vid behov. Det finns även en privat väg som utgår från gården samt en mindre privat väg på det västra skiftet.

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen är arealen åkermark 2,8 ha. Åkermarken är inte utarrenderad.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 450000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Peter
LRF Konsult Sollefteå
Storgatan 106
881 40 Sollefteå

Liknande fastigheter